-Men, Messias skulle jo drepe dadjal(antikrist)?

Et spørsmål som stadig dukker opp når vi argumenterer for at Mirza Ghulam Ahmad er Den utlovede messias, er at han skulle jo drepe dajjal. Dette er vi enig i at han skulle gjøre, men Ahmadiyya-islam har alltid ment at profetier om dajjal og dens esel ikke skal tolkes bokstavelig.

I likhet med mange andre trosspørsmål som vi tidligere nærmest hadde som varemerke, men som mange muslimer nå insisterer at de alltid har trodd på, så gjelder det snart det samme for spørsmålet rundt dajjals esel også.

Når vi begynte å samle stoff for dette innlegget ble vi overrasket over hvor mange muslimer, som ikke er en del av Ahmadiyya, men som også nå lot være å tolke dajjals esel bokstavelig. De mener nå det samme som vi har insistert på og argumentert for i 130 år. Nemlig at alle beskrivelsene av eselet til dajjal samsvarer med dagens transportmidler som tog, fly, ferger og ubåter.

Det finnes også de som ikke tror på dajjal, siden ordet ikke forekommer i Koranen, men kun i hadith. Vi mener at så mange hadith om dajjal ikke kan være usanne og at hvis man gjør et lite forsøk så vil man se at finnes vers om dajjal i Koranen.

Dajjal i hadith og  Koranen

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ، بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ‏”‏

Abu Darda’ rapporterer at Profeten ﷺ har sagt: ”Hvis noen lærer de ti første versene fra Sura Al–Kahf så vil han være beskyttet fra Dajjal” (Sahih Muslim 809a).

https://sunnah.com/muslim/6/311

En annen hadith sier:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏”‏ مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ ‏”‏ مَنْ حَفِظَ مِنْ خَوَاتِيمِ سُورَةِ الْكَهْفِ ‏”‏ ‏.‏ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ‏”‏ مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ ‏”‏ ‏.‏

Abu Darda’ rapporterer at Profeten ﷺ har sagt: ”Hvis noen memoriserer ti vers fra begynnelsen av Sura Al–Kahf så vil han beskyttes fra Dajjals prøvelse”. Abu Dawod sa: På denne måten rapporterte Hashim Al-Dastawa’l det fra Qatadah: ”Hvis noen memoriserer de siste versene fra Sura Al – Kahf”. Shu’bah rapporterer fra Qatadah ordene ”fra slutten av Al Kahf” (Sunan Abi Dawud. #4323).

https://sunnah.com/abudawud/39/33

Altså knytter Profeten ﷺ Dajjal helt utvetydig sammen med begynnelsen og slutten av Sura Al –Kahf. Det er også en selvfølge at Profeten ﷺ ikke bare ville at man kun skulle lære disse koranversene utenat, men at man også skulle prøve å forstå dem. Så hva sier disse versene?

Disse versene er knyttet til kristendommen og vestlig kultur. Koranen sier:

”All lovprisning tilkommer (alene) Allah, som har åpenbart den (fullkomne) Bok til Sin tjener, og som ikke har latt noen skjevhet i den” (18:2).

I dette verset sier Koranen at det kun er Allah som er verdig lovprisning. (Ikke Jesus (as) eller noen andre som betraktes som guddommer.) Den sier videre:

”Og (for at) den må advare dem som sier: Allah har tatt Seg en sønn. De [kristne] har ingen kunnskap om det, det (hadde) heller ikke deres fedre. Forferdelig er de ord som kommer ut av deres munner. De sier ingenting annet enn løgn” (18:5-6).

Det er tydelig at disse versene referer til kristendommen. Selv det med at de lyver hinter til ordet dajjal som besitter de samme betydningene.

Videre forteller den hva denne verden egentlig er:

”Vi har visselig gjort alt som finnes på jorden til en pryd for den, for at Vi kan prøve dem, (og se) hvem av dem som handler best” (18:8).

”Hvordan kan de vantro mene, at de kan ta Mine tjenere til beskyttere i stedet for Meg? Vi har visselig beredt Helvete som en gave til de vantro” (18:103).

Enda en henvisning til de som tar Jesus som beskytter istedenfor Gud.

”Si (til dem): Skal Vi berette dere hvem som er de største tapere, hva deres gjerninger angår? (Det er) dem, hvis (hele) anstrengelsen er gått tapt i (søken etter) denne verdens (ting), mens de selv mener at de handler godt. (18:104-105).

Disse versene kan ses på som en fortsettelse av 18:8 som forklarer hva denne verden egentlig er. Dette er en henvisning til vestlig kultur som fokuserer overdrevent på denne verdens liv og ikke tar dette livet for hva det egentlig er. Den hellige Profeten ﷺ knytter derfor dajjal til kristendommen og vestlig kultur.

At det gjelder de kristne og vestlige nasjoner passer også overens med det arabiske ordet dajjal:

”Dajjal er ikke navnet på én mann. Ifølge den arabiske ordbok betyr Dajjal en gruppe mennesker som presenterer seg selv som troverdige og fromme, men som ikke er noen av delene. I stedet er alt de sier fullt av uærlighet og bedrag. Dette trekket finnes i klassen av kristne som er kjent som de geistlige. En annen gruppe er den med filosofer og tenkere som er opptatt med å kontrollere maskiner, industri og tingenes guddommelige system. Det er de som er dajjal fordi de bedrar Guds skapninger med sine handlinger og høytsvevende påstander som om de var partnere i Guds herredømme. De geistlige tilrøver seg profetdømmets status fordi de ignorerer det sanne himmelse evengelie og sprer en fordreid og ødelagt versjon som den såkalte oversettelsen av evangeliet”

(Kitab-ul-Bariyyah, Ruhani Khazain, Vol. 13, s. 243-244, Fotnote).

Tre spørsmål

Pakistanere som insisterer på at Ahmadiyya-muslimer ikke er muslimer, støtter seg ofte opp mot endringen i den pakistanske grunnloven i 1974, som erklærte oss ikke-muslimer. En stat har ingen rett til å definere noens tro. Men denne grunnlovsendringen har også teologiske og logiske brister, som vil komme til syne ved å besvare tre spørsmål.

Fortsett å lese Tre spørsmål

Teologiske diskusjoner i avisenes debattsider

Av Yasir Fawzi

I sitt innlegg fra 24. juni i dt.no ramser Dag T. Elgvin opp en god del koranvers som han etterlyser forklaring på fra de islamske trossamfunnene i Drammen. Han skriver også at han spurte om dette også for et år siden (17. juli 2018), men har ikke fått noe svar. Vel, nå får han svar av meg.

Igjen.

Fortsett å lese Teologiske diskusjoner i avisenes debattsider

SIANs Anna Bråten og muslimenes reaksjon

Av Mahira Karimjournalist og samfunnsdebattant

Lørdag 15. juni holdt SIAN (Stopp islamisering av Norge) informasjonsstand på Strømsø torg i Drammen. Det var først rolig mellom SIAN og motdemonstrantene, deretter ble det kaos, skriver DT. Koranen ble kastet i bakken. Motdemonstrantene ropte og bannet i sinne. SIAN provoserte og motdemonstrantene lot seg provosere. Videoen delt av Drammens Tidende viser dette tydelig.

Fortsett å lese SIANs Anna Bråten og muslimenes reaksjon

Hyggelige gratulasjoner ble til forbannelse

Av Mahira Karim, journalist og samfunnsdebattant

For en måned siden ønsket Høyre til lykke med ramadan til muslimer i Norge på Facebook-siden deres. Det som skulle være en hyggelig melding til muslimske følgere, ble mareritt for Høyre, skrev Dagbladet.  I kommentarfeltet strømmet det i ett med hatkommentarer rettet mot muslimer.

Fortsett å lese Hyggelige gratulasjoner ble til forbannelse

Isaؑ og Mahdi, én eller to personer? – Del 1

Mirza Ghulam Ahmadؑ kritiseres for å kalle seg  både Imam Mahdi og Messias. Dette fordi de fleste muslimer bare holder fast ved en beretning i Sunan Ibn Majah som sier at Isaؑ vil be bønn bak noen andre. På grunn av denne beretningen og fordi de tror at profeten Isaؑ lever og kommer tilbake, har de konkludert med at Isaؑ og Imam Mahdi vil være to forskjellige personer. Fortsett å lese Isaؑ og Mahdi, én eller to personer? – Del 1

وإمامكم منكم