Islam og smittevern

Det er få som jubler over gjeninnførte koronatiltak. Allikevel er de nødvendige. Hvis man er praktiserende muslim, har man dobbel grunn til å følge dem.

Reiserestriksjoner

For det første fordi islam lærer oss lydighet til myndighetene; og for det andre, fordi dens profet også har lært oss hvordan man skal holde seg renslig og hva man bør gjøre i tilfelle det bryter ut en smittsom sykdom. For eksempel finner vi de samme reiserestriksjonene i Profeten Muhammads 1400-år gamle lære som de vi har blitt pålagt den siste tiden:

«Hvis dere hører om dens utbredelse i et land så ikke reis dit. Og hvis det bryter ut i et land dere er i, så ikke forlat det»

Håndvask

Alle som har praktisert islam vet at den legger svært stor vekt på renslighet. Profeten Muhammad har sagt at renslighet er halve troen. Har man tilgang til vann er man pålagt å vaske seg rituelt opptil fem ganger daglig før tidebønnene. Profeten Muhammad har også sagt at når man våkner, skal man vaske hendene før man begynner å vaske seg rituelt.

Forskning

Angående sykdommer har Profeten lært oss at det finnes behandling for alt og at man bør benytte seg av medisinene«Gud har sendt både sykdom og behandling. Han har behandling for all sykdom. Helbred hverandre derfor med medisiner …» Dette sitatet inneholder også en oppfordring om å fortsette forskningen til man finner en behandling.

Den gylne regel

Etter at vaksinene ble godkjent har det blitt diskutert hvorvidt fordelingen var rettferdig. Profeten Muhammad lærte også sine følgere den gylne regel, altså ønsk for andre det du ønsker for deg selv. Denne regelen lærer oss å ikke være egoistiske. Man skal altså ikke begrense vaksineringen til sine egne, men sørge for at hele verden får dette tilbudet.

Ta vaksinen!

Profeten Muhammad ba muslimene avlegge troskapsed til Mahdi (messiasskikkelse i islam), som skulle komme etter han, om de så måtte krabbe over is for å gjøre det. I 1891 sto Mirza Ghulam Ahmad fram som denne avventende skikkelsen. Da det utbrøt en stor pest i India i begynnelsen av 1900-tallet, priset Ahmad myndighetene for deres vaksinetilbud. Han oppfordret alle til å vise takknemlighet for dette tilbudet. Han sa at man ikke kunne nekte for at vaksinen hadde vist seg å være effektiv og at det var enhver persons plikt å ta i bruk de midlene man hadde til rådighet.

Skepsisen og konspirasjonsteoriene rundt vaksinen var også utbredt i 1903 da Ahmad skrev følgende i sin bok Noas ark«Enhver som ser på denne vaksinen med mistenksomhet er en stor tåpe og han er sin egen fiende.» «Det er altså i strid med hederlighet og medmenneskelighet å tilskrive myndighetene skjulte motiver for dens hodebry og ressursbruk»

«Vi bør alle adlyde og følge instruksjonene som blir gitt av myndigheter og institusjoner når det gjelder forholdsregler [mot viruset].»

Kalifen Mirza Masroor Ahmad

Mirza Ghulam Ahmads etterfølgere har fortsatt å følge i hans fotspor. Hans nåværende etterfølger og den eneste kalif for den største samlede muslimske retningen, har også oppfordret oss til å ta vaksinen:

«Hva enn regjeringen gjør, gjør den det for vårt beste og vi bør anerkjenne det ved å ta vaksinen.»

I begynnelsen av denne pandemien sa han følgende:

«Vi bør alle adlyde og følge instruksjonene som blir gitt av myndigheter og institusjoner når det gjelder forholdsregler [mot viruset].»

Uavhengig av om man er praktiserende muslim eller ei, er det viktig å følge smitteverntiltakene, ta forholdsregler og vaksinen. Men for en muslim og særlig en som tilhører Ahmadiyya-retningen i islam, er alt dette også en religiøs plikt.

Av Yasir Fawzi

Første gang publisert i Stavanger Aftenblad nett 28. desember 2021