Karakterdrap

Den hellige Koranen gjør det veldig tydelig at når Allah sender profeter så gjør folk narr av dem og kaller dem for løgnere og magikere. Vår grunnlegger, Mirza Ghulam Ahmad, som er en ikke-lovgivende profet, er intet unntak. Det intense karakterdrapet av Ahmad som motstandere av Ahmadiyya bedriver, demonstrerer dette veldig godt.

AV MALAHAT FAWZI

Karakterdrap er en metode motdebattanten benytter seg av når den innser at løpet er kjørt og den ikke har noe saklig å komme med. Den hellige Koranen formaner muslimer å kalle til Allahs vei med visdom, god formaning, og argumentere med det beste argument(16:126). Koranen sier også at man skal føre en sann og rettledet tale(33:71). Når det kommer til Mirza Ghulam Ahmad derimot, går dessverre alle islamske påbud om sann og ansvarsfull tale i glemmeboka for veldig mange.

Våre motstandere diskuterer svært sjeldent temaene «Profeten Muhammad (fvmh) som siste profet» og «profeten Isa (as) liv og død». Det er disse to temaene som er den egentlige uenigheten mellom oss. Det er disse to temaene motstanderne opprinnelig har basert sine kufr-fatwaer på. Og det er disse to temaene som bør brukes som standard for å bedømme Ahmads sannhet. Men isteden har våre motstandere egentlig kun benyttet seg av karakterdrap-metoden de siste tiårene. Dette kommer blant annet frem av flere lekkede videoer av lærde som fraråder sine tilhengere å diskutere disse to temaene med oss, men i stedet kun diskutere Mirza Ghulam Ahmads «karakter» og hans skrifter:

Resultatet av disse retningslinjene fra anti-ahmadi lærde er at det regelmessig publiseres propagandahefter mot Mirza Ghulam Ahmad fulle av løgn og feilsiteringer av hans skrifter. Dette har gjort at mange tror de er blitt eksperter på Mirza Ghulam Ahmad. Når man innleder diskusjon med dem, saboterer de hele debatten ved å komme med grovt foraktfulle anklager mot Ahmad som blindfolder andre. Egentlig ganske lik metoden til islamofobe organisasjoner, som saboterer diskusjoner om Islam ved å ty til foraktelige anklager om for eksempel pedofili rettet mot vår hellige Profet Muhammad (fvmh). Mange ikke-muslimer sitter da igjen med et grusomt inntrykk av Profeten (fvmh) fordi en gruppe mennesker som ikke makter å holde i gang en saklig diskusjon med intellektuelle argumenter, heller herjer løst med karakterdrap på Profeten (fvmh).

Diskusjoner som foregår på sosiale medier har et stille publikum som ser, hører og leser. Det stille publikumet er et spekter av ulike mennesker som fordøyer informasjon og inntrykk på ulike måter. For noen kan informasjon om en person basert på karakterdrap være ensbetydende med den ultimate sannheten. For andre kan det være helt utenkelig å danne en mening basert på hån og sjikanering.

Vår hellige Profet Muhammad (fvmh) har satt skyhøye standarder for autentisk informasjon. En kjent hadith lyder: «Å høre eller lese er ikke de samme som å vitne». En annen hadith lyder «Det er nok for en person å bevise seg selv som løgner at han går rundt og forteller hva enn han hører»

Den siste tiden har en gruppe herjet løst med grovt karakterdrap på Mirza Ghulam Ahmad (as). Jeg har selv prøvd å imøtegå løgnene om han med fakta, men blitt møtt med usakligheter og avsporinger. Det eneste motparten klarer å bevise med slike metoder, er at den befinner seg i en desperat tilstand der den har klamret seg fast ved et tynt tau, som den til tross for krystallklare fakta ikke gir slipp på.

Jeg har nå beskrevet metodene som blir brukt av Ahmadiyyas motstandere. Neste to innlegg vil være om Tichi og anklagen om at Mirza Ghulam Ahmad (Gud forby) anser seg bedre enn Profeten Muhammad (fvmh).