Respons på «Hva er Qadiyanisme?»

I den lukkede Facebook-gruppen «Islam Net – Det Islamske Nettverk», bestående av over 16 000 medlemmer, ble det i sommer delt et dokument med tittelen «Hva er Qadiyanisme?»

Dokumentet er et hefte på ti sider og ble presentert som korte sitater av Mirza Ghulam Ahmad, grunnleggeren av Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn. Denne artikkelen er starten på det som skal bli en serie med svar på usannhetene og de falske anklagene som dette propaganda-heftet består av.

(Skjermbildene i denne artikkelen er hentet fra kommentarene under Facebook-innlegget til Tehsin Abo Barirah, hvor han delte heftet sitt mot Ahmadiyya.)

Heftet, som ble tatt godt imot av medlemmer i den nevnte Facebook-gruppa, er egentlig en oversettelse av en engelsk tekst utgitt av en imam i Leicester . Tehsin Abo Barirah (imamen som delte heftet på Facebook) har valgt å stole blindt på imamen fra Leicester. I beste fall.

I verste fall virker det ikke å være så nøye med fakta, så lenge det som blir skrevet om Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn og dets grunnlegger er negativt. Kanskje imamen som har oversatt og delt dette heftet tenker at målet helliger middelet? Dersom hensikten med å dele heftet er å spre mer hat bygd på feilinformasjon mot grunnleggeren av Ahmadiyya-muslimske trossamfunn, og hans følgere – ser det ut til at Abo Barirah lykkes.

FAKTASJEKK

På forsiden av heftet står det skrevet at det er «Korte sitater fra Ahmadiyyahs grunnlegger…». Fakta er at flere av sitatene i heftet ikke tilhører Mirza Ghulam Ahmad. Et eksempel på denne uærlige forkynnelsen av anti-Ahmadiyya-propaganda er sitatet under. Dette sitatet er ikke bare tatt ut av kontekst, det tilhører heller ikke Mirza Ghulam Ahmad!

Dette sitatet tilhører egentlig Qadi Zaharud Din Akmal og det har blitt kritisert av Ahmadiyya Muslim Jama’at. Derfor er det også kontekstløst og direkte løgn å hevde at Mirza Ghulam Ahmad lærer at han er overordnet Profeten Muhammad ﷺ.

Her er en video på urdu hvor det responderes på denne anklagen. Se fra 53:28 minutter:

Enda et eksempel på et sitat tatt ut av kontekst og gjengitt under misvisende overskrift er følgende:

I denne siteringen har de neste viktige ordene blitt utelatt med vilje. For hvis man hadde tatt med de ordene som kommer rett etter så hadde ikke dette sitatet vært kritikkverdig. Ordene er følgende: «Dette var en visjon«. Altså er dette noe Mirza Ghulam Ahmad så i en visjon og han mente aldri at Qadian faktisk sto skrevet i Koranen.

Noen av kildene som er oppgitt for sitatene i heftet stemmer heller ikke:

Her stemmer ikke sidetallet. Denne referansen finnes ikke på side 39 i bind 20. Den finnes et annet sted i samme bind. Uansett, hvis man bare leser neste setning så vil man se at Mirza Ghulam Ahmad forklarer dette med å komme å «komme rolig som en tyv». Uttrykket er altså ikke ment bokstavelig. Han refererer egentlig til nøyaktig de samme ordene som har blitt brukt i bibelen om Messias gjenkomst: «For dere vet godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten.» (1 Tess 5,2). Faktisk er dette en metafor som har blitt brukt om Gud flere steder i bibelen.

Alt dette skyldes at svært få gjør sine egne faktasjekk. De fleste stoler blindt på alt som blir servert om Mirza Ghulam Ahmad – så lenge det fremstiller han som en uærlig blasfemiker. Selv Shaykh Mohammad Saleem Dhorat, som Imam Tehsin Abo Barirah kaller «dyktig og gudfryktig lærd» og som han har oversatt heftet sitt på norsk ifra, har ikke sjekket opp sitatene selv. Shaykh Dhorat har også bare kopiert fra lignende anti-Ahmadiyya-litteratur på urdu.

30 FALSKE PROFETER

På forsiden av heftet har det blitt sitert fra en Tirmidhi-hadith som forfatterne av heftet har oversatt slik:

«Dommedagen vil ikke vil begynne til det ikke kommer rundt 30 store bedragere og løgnere, hver av dem vil tro at de er Allahs Profet.

Jeg er den siste Profet, det er ingen Profet etter meg.»

Uten å diskutere selve oversettelsen så kan vi si at det er langt fra første gang denne hadithen siteres som argument mot Mirza Ghulam Ahmads profeterklæring. Men det at det skal komme 30 dajjal etter Profeten Muhammad ﷺ er da ingen bevis på at Mirza Ghulam Ahmad er en av disse. Særlig all den tid Koranen, andre hadither og selv denne hadithen åpner for flere profeters komme. Og i hvert fall ikke når antallet på 30 dajjal allerede har blitt fullført før Mirza Ghulam Ahmad, ifølge tidligere sunnimuslimske lærde. Et eksempel er Imam Abu ‘Abdullah al-Ubayy. Han skrev dette i sin tolkning av Sahih Muslim ved navn, Ikmalo-Ikmalil-Mu‘allim 

Dette skal vi utdype mer i et eget innlegg. Det samme vil vi gjøre med den siste delen av denne hadithen. For temaene Khatam- Al-Nabiyyin, og La nabiyya Ba’di fortjener begge hvert sitt innlegg.

TILGANG TIL INFORMASJON

På side 1 er det en innledning av Imam Tehsin Abo Barirah. Han skriver: «Vi lever i en tid hvor vi er omringet av mye uvitenhet. Selv om tilgang til informasjon ligger noen få tastetrykk unna…». Dette er ironisk når bøkene til Mirza Ghulam Ahmad bokstavelig talt har vært tilgjengelig «noen få tastetrykk unna» en god stund nå. Likevel har ingen faktasjekket påstandene i heftet. Det være seg shaykhen som opprinnelig publiserte disse anklagene, imamen som oversatte heftet på norsk, lederen av Islam Net eller de andre som hyllet dokumentet i den nevnte Facebook-gruppa.

Derfor er det også riktig når imam Tehsin Abo Barirah skriver videre: Når folk ikke har god nok kunnskap så blir det lett å lure dem. Her er vi helt enig med Tehsin Abo Barirah. For det som er helt sikkert når det gjelder den stadig voksende anti-Ahmadiyya propagandaen, er nemlig at mullah’ene lurer uvitende muslimer med usanne beskyldninger mot Mirza Ghulam Ahmad, og tilskriver ham falske utsagn.

-DISKUTÉR MED OSS UTIFRA KORAN OG HADITH!

Videre i innledningen nevnes det en lærd som skal ha samlet «99 vers og 210 autentiske hadith som er klar på at det er ingen Profet etter Profeten Mohammad ﷺ». Dette er meget interessant. For hver gang vi diskuterer med muslimer som ikke tror på Hadrat Mirza Ghulam Ahmadؑ, ønsker vi å diskutere nettopp dette temaet fra Koranen. Koranen er jo Skriften begge partene tror på. Hvorfor er det da slik at våre motstandere som regel ikke ønsker å diskutere temaet Khatam-an-nabiyyin med oss i lys av Koranen? Hvorfor vil de heller etterlikne useriøse islamkritikere, slik de gjør i dette heftet?

INGEN OPPFORDRING TIL VOLD

Øverst på tredje side er det det en interessant «disclaimer»: «Vi er ikke ute etter å spre hat eller oppfordre til vold mot Qadiyani/Mirzai/Ahmadiyyah eller andre grupper». Dette burde vært en selvfølge, og det skulle ikke ha vært behov for å skrive denne «disclaimeren». Dessverre inneholder slik litteratur mot Ahmadiyya ofte hatprat og oppfordring til vold. Siste eksemplet fra Norge er en publikasjon av Tahoor Publishers.

SAMME METODE SOM «ISLAMKRITIKERE»

Avslutningsvis skriver Abo Barirah i sin innledning: «Shaykh har samlet sitater fra Mirza sine egne skriv som vil avsløre hans løgn.» Denne artikkelen har allerede avslørt at noen av løgnene til shaykhen og imamen. Videre i serien vil det vil bli åpenbart for leseren hvordan det tys til de samme metodene som såkalte islamkritikere anvender for å sette Profeten Muhammad ﷺ og Koranen i dårlig lys. Vi har ved en rekke anledninger gitt uttrykk for at man gjerne må kritisere Ahmadiyya. Men for Guds skyld unngå å rette kritikk mot oss eller Mirza Ghulam Ahmadؑ som også kan rettes mot Profeten Muhammad ﷺ. Det er dessverre nettopp det som gjøres også i dette heftet.

Vårt trossamfunns eksistens og over 130 års historie er i seg selv enestående bevis på at slike forsøk på falske anklager mot grunnleggeren av Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn aldri har lyktes.

Trykk her for å gå til neste artikkel som tar for seg kritikken mot visjonene til Mirza Ghulam Ahmad