Spør imamen

Spørsmål om religion kan sendes inn her, eller ved bruk av kontaktinformasjonen under.  Svarene legges ut på nettsiden. Spesifiser gjerne om du ønsker at identiteten din holdes skjult.

Imam i Kristiansand
Yasir Fawzi
Nils Fidjelands vei 20
4628, Hellemyr

957 21 638
38 03 37 00
yassir31@hotmail.com
Facebook

Fra 15. desember:
Tinnheiveien 15
4629, Tinnheia

Imamene i  Oslo
Shahid Kahloon
954 66 383
smkahloon@yahoo.com

Haroon Chaudhry
403 22 831
aron.ch89@gmail.com

Tahir Khan
952 28 996
t.mkhan@hotmail.com

Furuset moské – Bait un Nasr
Søren Bulls vei 1
1051, Furuset
kontakt@ahmadiyya.no
Facebook

 

وإمامكم منكم