Spør imamen

Spørsmål om religion kan sendes inn her, eller ved bruk av kontaktinformasjonen under.

Oslo
Hovedimam Musawer Shahid
401 71 405
E-post

Imam Hamza Sultan
400 89 142
hamza.sultan@ahmadiyya.no

Furuset moské – Bait un Nasr
Søren Bulls vei 1, 1051 Furuset
E-post
Ahmadiyya sin offisielle Facebook-side

Nor Moské
Frognerveien 53
0266, Oslo

Stavanger
Imam Yasir Fawzi
957 21 638
Bergjevegen 46
4056, Tananger
E-post
Ahmadiyya Vest på Facebook

Kristiansand
Maryam moské
Tinnheiveien 30
4629, Tinnheia

Trondheim
Imam og samfunnsviter Haroon Chaudhry
403 22 831
E-post

وإمامكم منكم