Om imamen.no

Imamen.no er drevet Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn, som har fire imamer utplassert i forskjellige byer i Norge.

Hensikten med nettsiden er å gi Ahmadiyya-imamene plattform for å komme med sine synspunkter på ulike temaer i islamdebatten i Norge.

Vi ønsker at dette også skal være en side der folk enkelt kan ta kontakt med våre imamer og få svar på sine spørsmål relatert til religion.

Imamene tilbyr en rekke tjenester som selvfølgelig er kostnadsfrie:

  • Skolebesøk, det være seg besøk til skolen, eller at skoleklasser  besøker moskeen.
  • Utstillinger på bibliotekene.
  • Intervjuer
  • Forelesninger
  • Debattinnlegg

For kontakt med med imamene, besøk kontaktsiden.

وإمامكم منكم