Om imamen.no

Velkommen til imamen.no. Denne siden drives i hovedsak av Yasir Fawzi, som er en av fire imamer for Ahmadiyya-menigheten i Norge.

Yasir Fawzi (født 1986) er utdannet ved Jamia Ahmadiyya UK, menighetens egen imamskole i England. Fawzi begynte å fungere som imam i Norge fra våren 2013. Fra og med juli samme år har han vært imam for avdeling Kristiansand.

Hensikten med nettsiden er å gi Ahmadiyya-imamene plattform for å komme med sine

Yasir Fawzi. Foto: Torbjørn Witzøe

synspunkter på ulike temaer i islamdebatten i Norge.

Vi ønsker at dette også skal være en side der folk enkelt kan ta kontakt med våre imamer og få svar på sine spørsmål relatert til religion.

Imamene tilbyr en rekke tjenester som selvfølgelig er kostnadsfrie:

  • Skolebesøk, det være seg besøk til skolen, eller at skoleklasser  besøker moskeen.
  • Utstillinger på bibliotekene.
  • Intervjuer
  • Forelesninger
  • Debattinnlegg

For kontakt med med imamene, besøk kontaktsiden.

 

وإمامكم منكم