Forbudt å faste hvis det kan føre til helseskade

«Hadde jeg vært muslim hadde jeg ønsket å drikke vann i løpet av dagen for å opprettholde væskebalansen», sa professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, den 22. april, i et innlegg på nrk.no.

Av Shaista Basit, student ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Fastens innvirkning på immunforsvaret

Studerer vi PubMed (søkemotor innen medisinsk og preklinisk vitenskap) finner vi en rekke studier som viser utvetydig helsemessige fordeler av fastens innvirkning på immunforsvaret.

Det er jo fint at Spurkland ytrer sitt råd om at muslimer bør drikke vann under fasten for å motvirke tørre slimhinner som kan øke risikoen for virusinfeksjoner generelt. Men er det ikke likevel betimelig å se på hele konseptet ved fasten og dens innvirkning på immunforsvaret, for å få et mer nyansert bilde?

I en systematisk evaluering foretatt i 2017 av Adawi et al, studeres hvordan Ramadan-fasten bringer såkalte immunomodulatoriske effekter. Konklusjonen er at fasten har en modulerende effekt på kjemokiner (signalstoffer som regulerer trafikken av immunceller), oksidativt stress og på det adaptive og medfødte immunforsvaret. I tillegg til dette fant de studier som viste at Ramadan-fasten ga bedre immunforsvar i form av økt aktivitet hos makrofager.

Forskningen har også vist at når man faster, vil det «restarte» immunforsvaret, og få kroppen til å bli kvitt immunceller som er skadet eller som den ikke trenger. Når kroppen får mat igjen, begynner systemet å produsere nye og hvite blodlegemer som bekjemper blant annet vanlig sykdom som forkjølelse og infeksjon. Med andre ord vil fasten «kickstarte» immunforsvaret og gjør det sterkere.

Muslimer har allerede kontroll på dette

Når Spurkland uttrykker sin påstand så bastant, kan det nærmest høres ut som om muslimer ikke gjennomfører tilstrekkelige tiltak for å forebygge smitte av koronaviruset. Skal man passe på at slimhinnene er fuktige nok ved å drikke vann under fasten, slik Spurkland anbefaler, bør man kanskje også anbefale å avstå fra å spise matvarer som gir tørre slimhinner. Eller?

Det er også verdt å merke seg at det er vanlig praksis blant muslimer å vurdere helsesituasjonen til den som faster, og dersom fasten kan føre til helseskade, er det rent faktisk forbudt for en muslim å faste. Muslimer er, i henhold til sin tro, også pålagt å lytte til rådene fra helsemyndighetene.

Dermed er dette egentlig veldig enkelt; enten faster man eller lar det være – basert på sin helsetilstand.