Tre spørsmål

Pakistanere som insisterer på at Ahmadiyya-muslimer ikke er muslimer, støtter seg ofte opp mot endringen i den pakistanske grunnloven i 1974, som erklærte oss ikke-muslimer. En stat har ingen rett til å definere noens tro. Men denne grunnlovsendringen har også teologiske og logiske brister, som vil komme til syne ved å besvare tre spørsmål.

  1. Hva med de som venter på profeten Jesus?

Grunnlovsendringen fra 1974 bestemte at enhver person som tror på en profet eller reformator sin komme etter Profeten ﷺ, ekskluderes fra islam. Hvilken effekt har da denne grunnlovsendringen på de pakistanske muslimene som venter på profeten Isaؑ og Imam Mahdiؑ?

De aller fleste muslimer venter på Profeten Jesus og Imam Mahdi. Profeten Jesus har fått sin profetstatus bekreftet i både Koranen og hadithene. En hadith i Sahih Muslim sier tydelig hele fire ganger at den kommende Jesus vil være profet. Sånn sett må jo alle som tror på hans komme, ekskluderes fra islam ifølge grunnlovsendringen.

https://sunnah.com/muslim/54

2. Hva er en muslim?

I 1953 klarte ikke pakistanske lærde å gi en definisjon av begrepet muslim. 21 år senere klarte de heller ikke å definere hva en muslim er, men bare hva en muslim ikke er. Så hva er en muslim?

En korrekt definisjon er allerede gitt av Profeten Muhammad ﷺ selv. «Den som ber vår bønn, vender seg mot vår qibla og spiser vårt slakt, så er han en muslim…» Ahmadiyya-muslimer oppfyller også denne riktige definisjonen av en muslim.

https://sunnah.com/bukhari/8/43

3. Alle kafir?

De lærde som erklærte ahmadiene for kafir(vantro), hadde allerede erklært hverandre for kafir(vantro). Hvorfor ble det da gjort en grunnlovsendring kun rettet mot ahmadiene?

Hvis deres takfir(erklære noen for kafir) mot hverandre ikke var gyldig, så ble de i hvert fall kafir (i henhold til fatwaen til Profeten Muhammad ﷺ) i det øyeblikket de erklærte en annen gruppe muslimer for kafir. Som for eksempel da de erklærte Ahmadiyya-muslimene for kafir, som utvilsomt er muslimer, slik det blant annet er bevist lenger oppe. Profeten Muhammad ﷺ har sagt at den som erklærer en muslim for kafir, blir selv kafir:

https://sunnah.com/riyadussaliheen/18/222

Muslimer som støtter den nevnte endringen i den pakistanske grunnloven, eller bruker den som bevis, oppfordres til å svare på de tre spørsmålene, som er basert på selve grunnlaget for uenigheten med og motstanden mot Ahmadiyya-muslimene.

Det foregår en intens hatkampanje mot Ahmadiyya på sosiale medier fra de som kaller seg for rettroende muslimer. Profilerte pakistanere har direkte uttalt at Qadiyaniene fortjener å bli drept og hashtag som «Qadiyaniene (nedsettende for ahmadiene) er de verste vantro» har trendet på førsteplass på Twitter. Men realiteten er at grunnlovsendringen i 1974 erklærte også alle andre muslimer i Pakistan for ikke-muslimer.