Kalifen om korona

Kalifen, altså verdenslederen for Ahmadiyya-muslimsk trossamfunn, pleier å holde en times preken på fredagsbønnen. I sin fredagspreken 6. mars sa Hadrat Mirza Masroor Ahmad følgende om Korona-viruset:

Jeg vil nå si litt om pandemien koronaviruset som har spredd seg, og trekke jama’atens oppmerksomhet mot det. Vi bør alle adlyde og følge instruksjonene som blir gitt av myndigheter og avdelinger når det gjelder forholdsregler [mot viruset].

Helt i starten foreslo jeg noen forebyggende homeopatiske medisiner etter å ha konsultert homeopater. Noen av disse er ment som forebyggende, mens andre er for å behandle viruset. Disse medisinene bør brukes. Vi kan ikke si at de er hundre prosent kur for det, eller at homeopater vet om dette viruset. Disse medisinene er en mulig behandling. Det er ingen kunnskap om dette viruset, men medisinene har blitt anbefalt som den nærmeste mulige behandlingen som kan være utviklet for et slikt virus. Måtte Allah, Den allmektige, gjøre dem effektive, så vi bør bruke dem.

Men sammen med dette må det iverksettes forebyggende tiltak, slik det annonseres. Det er viktig at folkemengder unngås. Også de som kommer til moskeen, må huske på at hvis de til og med har lett feber og kroppen begynner å verke, eller hvis de har forkjølelse og nyser osv., bør de ikke komme til moskeen. Moskeen har også rettigheter, og det er moskeens rett at disse menneskene, som kan overføre sykdommer til andre, ikke kommer inn i den. Alle med en smittsom sykdom bør være veldig forsiktige med å komme til moskeen.

Selv under normale omstendigheter bør man dekke munnen med et lommetørkle mens man nyser, og spesielt i disse dager. Ulike tilbedere har også klaget over at mens de ber, nyser noen av dem som er ved siden av, uten å dekke munnen, og nysen deres er så kraftig at restene sprer seg på dem. Så tilbedere har også rettigheter.

Leger har anbefalt å holde ansiktet og hendene rene som en forholdsregel. Hvis hendene er skitne, skal ikke ansiktet berøres. Også å bruke desinfiseringsmiddel på hendene eller vaske dem regelmessig. Men for muslimer, for oss, hvis noen ber alle sine fem daglige bønner og også gjør «wodho» (Renselen) fem ganger, dvs. at de skyller nesen grundig og som et resultat rengjør den, og andre elementer i ablusjonen blir gjort riktig, så er dette en veldig høy hygienestandard som kompenserer fraværet av et desinfiserende middel. Jeg har fått vite at rensemidler har forsvunnet fra butikker. Folk har kjøpt alt i panikk og butikkhyllene er tomme; spesielt med de tingene som kan brukes i en slik tid.

Likevel, hvis «wodho» (Renselen) utføres på riktig måte, fungerer den som fysisk hygiene, og når man ber «salah» (tidebønnen), renser den også åndelig. I disse dager er det spesielt nødvendig med bønner, så vi bør også fokusere på disse tingene.

De var ikke klare til å høre på Allah, Den Allmektige, men denne pandemien har i det minste trukket oppmerksomheten mot dette.

Det blir anbefalt å ikke håndhilse i disse dager. Dette er også veldig viktig. Ingen vet tilstanden til hverandres hender. Selv om håndtrykk er et middel til å styrke brorskap, er det i disse dager bedre å unngå det på grunn av denne sykdommen.

For tiden blir til og med verdslige mennesker, som (ellers) pleier å heve stemmen [mot muslimer] og sier at vi ikke vil håndhilse på kvinner og menn osv., selv de blir spøkt med. Et parlamentmedlem avviste et håndtrykk fra Tysklands forbundskansler, og det spøkes om dette. Til og med her (i England) sa et parlamentmedlem at vi beskyttes mot koronaviruset ved ikke å håndhilse da det var [britisk] kultur å bare hilse eller ta av hatten mens vi bøyer [når vi hilser på hverandre]. Han sa til og med at vi håndhilser på kvinnene og mens vi klemmer dem, prøver å kysse dem, uten å vite om damen liker dette eller ei. Vi tvinger dem til det uten grunn.

De var ikke klare til å høre på Allah, Den Allmektige, men denne pandemien har i det minste trukket oppmerksomheten mot dette. Måtte deres oppmerksomhet også trekkes mot Allah, Den allmektige. De ville motsette seg budet fra Allah når vi med stor kjærlighet prøvde å forklare at vi ikke har lov med håndhilsning mellom menn og kvinner i islam. På dette ville de heve stemmene sine sterkt. Men nå har jeg hørt, innen institutter og andre steder, når folk avviser [et håndtrykk], gjør de det på en veldig frekk måte. Vi sa det i det minste kjærlig og mykt, at dette er vår lære. Men på grunn av frykten for koronavirusetet har de blitt så skremt at de ikke bryr seg om moral. Uansett, denne sykdommen har skjerpet dem og deres handlemåter med hensyn til dette, til en viss grad. Og som jeg har sagt, måtte denne endringen bringe dem mot Allah, den allmektige.

Den allmektige Allah vet bedre hvor mye denne pandemien vil spre seg og til hvilken grad den vil gå; hva Hans dekret er. Men hvis denne sykdommen blir manifestert på grunn av Allah, Den mektiges, vrede, slik vi har sett siden Den utlovede Messias tid (fred være over ham), at skadedyr, sykdommer, jordskjelv, uvær etc. har spredt seg mye; for å bli frelst fra negative virkninger av Allahs allmektiges dekret, er det desto mer kritisk viktig å vende seg mot Allah, Den allmektige, og hver ahmadi, bør i disse dager være spesielt oppmerksom på bønner og styrke sin åndelige tilstand. Vi må også be for hele verden. Måtte Gud veilede dem. Måtte Allah, Den allmektige, gjøre det mulig for verden å anerkjenne Ham, i stedet for å bli fullstendig oppslukt av verdslige interesser og glemme Den allmektige Gud, som skapte dem.

(Oversatt til norsk av Yasir Fawzi fra en engelsk oversettelse av prekenen, som originalt var på urdu)