Drømmer og visjoner i islam

Del 2 av vårt svar på dokumentet «Hva er Qadiyanisme?».

I denne artikkelen vil vi gi en liten oppdatering på hvordan reaksjonene var på del 1 av vår respons, samt ta for oss anklagene mot to av Mirza Ghulam Ahmads drømmer og visjoner.

Vi publiserte vårt første svar på dokumentet «Hva er Qadiyanisme?» 1. oktober. Innlegget ble blant annet delt i den samme tråden til Tehsin Abo Barirah i gruppa Islam Net – Det Islamske Nettverk hvor denne imamen publiserte heftet sitt mot Ahmadiyya. Der var det en av gruppemedlemmene som først forsøkte seg på et svar:

I svaret på dette nevnte vi igjen som vi gjorde i selve innlegget vårt, at det står tydelig på forsiden av heftet at sitatene i heftet er «korte sitater av Mirza Ghulam Ahmad». Videre kan vi nevne at hva enn Qadi Zaharud Din Akmal mente med det han skrev så har det allerede blitt kritisert av Ahmadiyya som trossamfunn. Av den grunn blir overskriften til Tehsin Abo Barirah eller Mohammad Saleem Dhorat uansett en løgn. Ahmadiyya lærer på ingen måte at Mirza Ghulam Ahmad er (Gud forby) overordnet Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Dette er en meget grov anklage, som i beste fall viser at disse mullahene ikke har kjennskap til Ahmadiyya utover det de har fått tak i av propagandalitteratur.

Tolkning av drømmer og visjoner

Hva er Qadiyanisme?, s. 6.

Når det gjelder kritikken mot disse to kontekstløse sitatene fra heftet, så kan vi først begynne å forklare hvordan de er tatt ut av kontekst. Nedenfor følger oversettelsen av det relevante utdraget, slik at det blir lettere å se hvordan teksten har blitt (feil)sitert i heftet:

«…Her kom jeg på at den dagen (jeg fikk) åpenbaringen som er nevnt over, som handlet om å bli sendt i Qadian, den dagen så jeg i en visjon at min avdøde bror Mirza Ghulam Qadir sitter ved siden av meg og resiterer høyt fra den ærverdige Koranen. Og mens han resiterte leste han ordene إنا أنزلنٰه قريباً من القاديان (Sannelig, Vi åpenbarte den nær Qadian). Jeg undret veldig da jeg hørte (dette). Er navnet Qadian også nevnt i den ærefulle Koranen? Da sa han: «se, her står det». Da jeg tittet, så jeg faktisk at det kanskje nær midten av høyre side i Koranen sto skrevet den sammen teksten som var i åpenbaringen. Da sa jeg inni meg at navnet Qadian står virkelig i Koranen og jeg sa at navnene til tre byer er skrevet med ære i Koranen, Mekka, Medina og Qadian. Dette var en visjon, som jeg ble vist for mange år siden…»

Ordene i fet skrift i utdraget over, er de setningene som har blitt plukket ut av kontekst. Merk dere setningene i kursiv både i starten og på slutten av utdraget, der Mirza Ghulam Ahmad forteller at dette var en visjon. Merk dere også at ordene «Dette har inspirert meg i lang tid» finnes ikke!

Da vi begynte å se nærmere på disse såkalte korte sitatene til Mirza Ghulam Ahmad, oppdaget vi flere feil ved siteringene. Tilsynelatende gis det inntrykk av at dette er setninger som er skrevet rett etter hverandre. Men slik vi skrev over, den første setningen «Dette har inspirert meg i lang tid» finnes ikke på den oppgitte siden! Det er veldig merkelig at de anklager Mirza Ghulam Ahmad for «en forsettlig endring av Koranens tekst», samtidig som de selv er skyldige i å gjøre det samme mot tekstene til Ahmad.

Neste setning er: «uten tvil, Vi har åpenbart den nær Qaadiyaan». Her fortelles det ikke at denne setningen egentlig er en åpenbaring på arabisk. Videre er det flere setninger som er utelatt mellom denne og neste setning i heftet. Riktig måte å sitere på hadde vært å i det minste skille setningene med anførselstegn.

Vi trodde det holdt å påpeke at dette var en visjon og at siden denne informasjonen ville oppklare misforståelsen så valgte forfatteren av heftet å bevisst løsrive teksten slik at ordet visjon ble utelatt. Men personen i gruppa Islam Net innrømte aldri at åpent denne bevisste handlingen til forfatterne av heftet. Isteden påpekte han at at profeters visjoner er sanne og insisterte først på at visjonen måtte tolkes bokstavelig for at den skulle være sann. Vi svarte med å gi et eksempel på drømmene til profeten Josef عليه السلام i Koranen, som ikke ble tolket eller oppfylt bokstavelig. Men han svarte at siden den drømmen ikke kunne oppfylles bokstavelig, kunne den tolkes på andre måter. Her innrømte han altså at en profets drøm kan være sann selv om den ikke tolkes eller oppfylles bokstavelig.

Profetens tolkninger av drømmer og visjoner

Denne personen havnet dessverre i den samme fellen som andre kritikere av Ahmadiyya. I sitt forsøk på å bevise Mirza Ghulam Ahmad falsk, erklærte han indirekte også Profeten Muhammad ﷺ for falsk. For denne samme fotnoten hvor de har hentet anklagen om navnet Qadian i Koranen, i starten av denne fotnoten så minner Mirza Ghulam Ahmad leserne på fire tilfeller av drømmer og visjoner fra Profeten Muhammads ﷺ liv hvor alle tilfellene var av helt naturlig karakter, og som ifølge denne personen i gruppa Islam Net, skulle tolkes bokstavelig, men ble av Profeten ﷺ selv, tolket metaforisk. La Mirza Ghulam Ahmad gi dere en leksjon i tolkning av drømmer og visjoner i islam:

«Metaforenene som finnes i visjonene og drømmene til Profeten ﷺ er ikke hemmelig for de som leser hadithene. En gang så Profeten ﷺ at han hadde på seg to armbånd av gull. Dette ble tolket som to løgnere, som erklærte falsk profetskap. Andre ganger så Profeten ﷺ kuer bli slaktet i sine drømmer og visjoner. Det betydde hans følgesvenner som ble martyrer i slaget ved Uhud. En gang så Profeten ﷺ i en visjon at han fikk druer fra Paradiset, som var ment for Abu Jahal. Det viste seg å bety Ikrima. Og en gang så Profeten ﷺ i visjon at han hadde migrert til et land som han trodde var Jemen(her er det ment Yamamah, ifølge side 204). Men meningen var egentlig Medina. På samme måte finnes det slike eksempler i visjonene til andre profeter, at det tilsynelatende blir vist dem noe, men at det egentlig betydde noe annet. Så innholdet av metaforer i ordene til profetene er ikke en sjelden greie.»

Qadian ikke nevnt i Koranen

Om alt dette var for tungt og vanskelig å forstå så bør det holde med nok et bevis på at dette var sitater tatt ut av kontekst og at Mirza Ghulam Ahmad ikke mente Qadian faktisk var skrevet i Koranen. For i samme fotnote, men forrige side hadde Mirza Ghulam Ahmad allerede selv hevdet:

«…Navnet Qadian finnes ikke skrevet verken i noen hadith-bok eller Den ærverdige Koranen…»

Hva som faktisk menes med ordet Qadian i Koranen er en helt annen og irrelevant diskusjon, som det ikke er plass til i denne artikkelen. Det bør holde med å vite at det var en visjon og skal tolkes metaforisk, akkurat på samme måte som i tilfellene til tidligere profeter (fred være med dem) som nevnt i artikkelen. Men dette var informasjon forfatterne av «Hva er Qadianisme?» bevisst utelot, samtidig som de diktet opp tekst, arrangerte det slik de ønsket og ga det misvisende overskrifter.

Del 1, innledning Del 3, seks koranvers som åpner for profetsømmet