Islams respons på karikaturstriden i Frankrike

Fredagspreken levert av Hudoor (må Gud være hans Hjelper) 06.11.2020, avsluttende ord: Respons til den franske presidentens uttalelser, oppfordring til muslimske ledere og advarsel til folk om å avvike fra Gud.

«Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at vi, Ahmadi-muslimer, i disse dager trenger å be enda mer inderlig. Selvfølgelig ber vi alltid for oss selv og for Ahmadiyya Muslim Jama’at (menigheten), men vi må også be mer generelt for den muslimske verden og Islam.

I denne tiden har visse ledere i ikke-muslimske land onde følelser overfor muslimer og islam. I stedet for å tro på den allmektige Gud, anser disse lederne befolkningen som deres guder. De fører folket sitt på villspor ved å forkynne at det ikke er noen Gud, mens de anser folket som de leder for å være alt. Selv om de ikke eksplisitt kommer med slike kommentarer, har de fordommer overfor islam. Dessverre er mange i befolkningen i den ikke-muslimske verden også imot islam på grunn av at de ikke kjenner den sanne læren. Derfor er det plikten til Ahmadi-muslimer å presentere det virkelige bildet og representasjonen av islam for verden.

Hvis noen vestlig leder har uttalt seg tydelig om islam de siste dagene – mens andre gir lignende uttalelser, men mer forsiktig og formulert som vage politiske utsagn – så har det vært den franske presidenten. I en tale sa han at islam er en religion i «krise». Men la det være klart, hvis noe er i krise, er det deres egen religion – det vil si hvis de engang holder seg til noen religion. For det første tror de ikke på noen religion, og kristendommen har de glemt bort. Når det gjelder islam, er det en levende, voksende og blomstrende religion. Gud den Allmektige har sørget for beskyttelsen av denne religionen i alle tider, og i vår tid på grunn av innsatsen fra menigheten til Den utlovede Messias (fred være med ham), sprer den seg til alle verdens hjørner.

Mangel på enhet

Sannheten er at disse anti-islamske styrkene og individene er i stand til å angripe islam på denne måten fordi de er åpenbart klar over at det ikke er noen enhet i den muslimske verden. Men her er det også nødvendig for meg å rose Canadas statsminister, da han nylig kom med en veldig klok uttalelse der han sa at man bør avstå fra kommentarer som eksplisitt skader andres religiøse følelser. Hvis bare andre ledere ville lære av disse kommentarene fra statsministeren i Canada av hensyn til verdensfreden.
Den canadiske statsministeren fortjener i alle fall skryt på grunn av dette, og vi bør også be for han. Må Gud åpne hans hjerte ytterligere [for sannheten].

Det er åpenbart at situasjonen i den muslimske verden er et resultat av den totale mangelen på enhet blant det muslimske samfunnet. Muslimske land kjemper og konkurrerer mot hverandre, og sekterismen har vist verden at muslimene er splittet. Hvis verden visste at muslimer er ett [fellesskap] og tror på en Gud og en profet (fred og velsignelse være med ham) og at muslimene er de som ofrer for sin religion, så ville vi aldri vært vitne til slike handlinger fra den ikke-muslimske verden rettet mot vår religion. Det ville aldri være noen aviser som våget å publisere karikaturer av den hellige profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham).

Boikott?

For noen år siden da karikaturene som skildrer den hellige profeten (fred og velsignelse være med ham) først ble publisert i Danmark og deretter igjen i Frankrike, oppsto det umiddelbart varselrop og gråt [blant muslimer]. Kunngjøringer om boikotter ble gjort blant muslimer like raskt, men i løpet av få måneder døde alt ned og ingenting ble sagt av flertallet av muslimene.

Unntaket da var det Ahmadiyya-muslimske trossamfunnet som sto alene med å svare på den sanne islamske måten ved å demonstrere den hellige profetens sanne og vakre karakter (fred og velsignelse være med ham). Dette førte til at mange ikke-muslimer, akademikere, ledere og allmennheten roste responsen vår. Dette var vår reaksjon og vil alltid være vår respons. Vi fortsetter å opplyse andre om at det er helt feil å stemple misviste og onde handlinger i islams navn begått av noen få misledede mennesker, for å være den sanne islam. Det er i alle fall ikke opp til presidenten eller lederen for noe land å stemple de urettmessige handlingene til et individ som en del av «islam» og som en «krise». Og fremstille det som om det foregår en kamp mellom oss, og at denne kampen vil de fortsette å kjempe. Det er faktisk de selv som er ansvarlig for å fremprovosere slike handlinger fra misledede folk.

Jeg har uttalt tidligere også at publiseringen av slike tegneserier, eller på noen måte vanære den hellige profeten (fred og velsignelse være med han), vil utvilsomt være uakseptabelt for enhver sann muslim. Hvis de fortsetter med slike handlinger, er det en risiko for – og det skjer – at enkelte muslimer blir provosert til å ta loven i sine egne hender og begår urettmessige gjerninger. I så fall vil disse ikke-muslimene, og myndighetene selv, eller den såkalte ytringsfriheten som de hevder å handle på vegne av, være ansvarlig for å ha fremprovosert ugjerningene.

«…vi fortsetter å handle i henhold til den fredelige måten å svare på.«

Da dette spørsmålet om karikaturer først oppstod, avklarte jeg den riktige islamske måten å svare på i en rekke prekener, og som jeg har sagt, hadde denne meldingen en svært positiv innvirkning. Og vi fortsetter å handle i henhold til den fredelige måten å svare på.

Videre, da en viss anti-islamsk nederlandsk politiker uttalte seg mot islam, holdt jeg en tale i Nederland der jeg advarte ham om straffen til Allah den Allmektige. Etter dette hevdet han feilaktig at jeg hadde drapstruet han, og han ba den nederlandske regjeringen om å gi meg et innreiseforbud i tillegg til andre tiltak mot meg.

Løsningen

Uansett, mens vi holder oss innenfor lovens rammer, besvarer vi alltid alle påstander mot islam og den hellige profeten Muhammads edle karakter (fred og velsignelse være med ham) så godt vi kan, og vi vil fortsette å gjøre det. Dette er løsningen vi presenterer – at hvert skritt skal tas mens du holder deg innenfor de foreskrevne grensene i landets lover.

Fremfor alt skal vi sende hilsener til den hellige profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham) og be for islam. Dette er noe jeg har gjort oppmerksom på mange ganger i mine tidligere prekener. Til tross for sårende uttalelser om oss fra ikke-Ahmadi muslimske ledere, har vi alltid, og vil alltid forsvare islam, og fortsette vårt arbeid i lys av islams sanne lære, InshAllah (med Guds vilje).

Drap på en, to eller fire personer er et uttrykk for øyeblikkelig raseri og lidenskap og kan aldri være løsningen. Selvfølgelig må en voldsom reaksjon alltid fordømmes. Hvis det muslimske samfunnet ønsker en permanent løsning, må som sagt hele den muslimske verden forenes som en. Selv i denne saken reagerte den tyrkiske presidenten og noen andre land, men deres reaksjon vil ikke ha noen større effekt i forhold til den mulige virkningen som en kollektiv reaksjon fra alle de muslimske landene sammen ville hatt. Det sies at den franske presidenten kan ha dempet sin holdning etter Tyrkias reaksjon, og hevdet at han egentlig mente noe annet, men likevel sto han fast på at det han opprinnelig uttalte, var riktig. Det er ingen tvil om at hvis alle 54 – 55 muslimske land hadde uttalt seg som én kollektiv stemme, ville ikke den franske presidenten hatt noe annet valg enn å trekke tilbake hele sin opprinnelige uttalelse. Da ville han faktisk ha vært nødt til å unnskylde seg.

Uansett, her ønsket jeg kort å ta opp dette problemet og gjøre det utvetydig klart at muslimer i det minste burde fremstå, og snakke som en samlet gruppe i møte med ikke-muslimske land. Se da hvor stor innvirkning og en positiv endring det kan resultere i!

Vi oppfyller vårt oppdrag og vil fortsette å gjøre det, InshAllah (med Guds vilje), fordi dette er oppgaven og ansvaret for de som følger Messias av Muhammad (fred være med ham). De skal forplante den vakre læren om islam over hele verden. De må informere andre om den hellige profetens uberørte karakter (fred og velsignelse være med ham), og ikke hvile før de har brakt hele verden under hans banner (fred og velsignelser være med ham). Fortelle verden at dens frelse ligger i å anerkjenne den ene Gud og utrydde alle former for urettferdighet.

For noen måneder siden, under den nåværende COVID-19-pandemien, skrev jeg nok en gang til en rekke verdensledere, der jeg også skrev til Frankrikes president. I brevet informerte jeg ham om advarselsordene fra den utlovede Messias (fred være med ham) om at naturkatastrofer, ulykker og lidelser er en straff fra Allah den Allmektige som et resultat av ugjerninger og urettferdighet. Dermed skrev jeg at verdensledere må utrydde alle former for urettferdighet, være rettferdige og komme med erklæringer og uttalelser som er sannferdig. Vi har oppfylt vårt ansvar og vil fortsette å gjøre det, og nå er det opp til andre om de vil anerkjenne det eller ikke. Uansett må vi ikke glemme den muslimske Ummah i våre bønner – må Allah gjøre dem i stand til å gjenkjenne den sanne tjeneren til den hellige profeten Muhammad (fred være med ham).

Videre bør verden generelt også tenke over det faktum at hvis de fortsetter å gå vekk fra Gud, vil det ikke resultere i annet enn deres ødeleggelse. Vi må bestrebe oss på å bringe folk under Guds enhet, og å bringe folk under den hellige profetens banner (fred og velsignelse være med ham). Måtte Allah gjøre oss i stand til å gjøre det.

I tillegg bør vi be for den generelle tilstanden i verden da den raskt utvikler seg mot sin egen ødeleggelse. La det ikke være tilfelle at etter at vi endelig er fri for denne pandemien, rammes menneskeheten en annen katastrofe i form av en verdenskrig. Måtte Allah gi verden forstand og forståelse, og gjøre det mulig for menneskeheten å anerkjenne og oppfylle rettighetene til Den ene sanne Gud.”

Oversatt fra engelsk av Behzad Ahmad Tahir