Noas ark

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad har skrevet cirka 85 bøker på urdu, arabisk og persisk. Svært få av disse bøkene er blitt oversatt til norsk. Utdrag og setninger fra bøkene til Ahmad blir ofte gjengitt ut av kontekst for å fremstille han i dårlig lys. Også tekster han ikke har skrevet blir feilaktig tilskrevet han, da man vet at de fleste ikke leser bøkene hans på språkene de opprinnelig har blitt skrevet. Dette er nok en grunn til å få oversatt bøkene hans til norsk, slik at nordmenn selv kan få muligheten til å bedømme hva han har skrevet. Under følger de to første sidene av boken Noas ark, oversatt til norsk.

Forsiden av første utgave av Noas ark

1

Boken Noas Ark

Styrkningen av troen

I Allahs navn, den Nåderike, den Barmhjertige

Vi lovpriser Ham og påkaller velsignelse over hans sendebud

Vaksine mot pesten

لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 9:51

Det kan ikke ramme oss noen krise, unntagen den krisen Allah har foreskrevet oss. Bare Han er den som ordner ting for oss og er vår Herre, og de troende må kun stole på Han (9:51).

Takknemlighet er på sin plass overfor de fremragende myndigheter som har vist godhet mot sine undersåtter, ved enda en gang å anbefale vaksinasjon mot pesten, og som har påtatt seg en utgift på mange hundretusener av rupis for velferden til Guds tjenere. Det er i sannhet en plikt for vise undersåtter å ønske velkommen en slik oppgave med takknemlighet.

Enhver som ser på denne vaksine med mistenksomhet er en stor tåpe og han er sin egen fiende. Dette er fordi man gjentatte ganger har sett at disse forsiktige myndigheter nærer en uvilje mot å gi noen som helst farlig behandling, og foreskriver kun det som har blitt grundig testet og som er påviselig effektivt. Det er altså i strid med hederlighet og medmenneskelighet å tilskrive myndighetene skjulte motiver for dens hodebry og ressursbruk, som kun ut ifra ektefølt sympati for sine undersåtter, har brukt og fortsetter å bruke hundretusener av rupis.

Uheldige er de undersåtter som oppnår en slik grad av mistenkelighet. Det kan ikke være noen tvil om at frem til nå så har det aller beste middelet som myndighetene har funnet vært å ta vaksine. Man kan på ingen måte nekte for at denne metoden har vist seg å være effektiv. Enhver undersått har plikt til å bruke virkemidlene som de har til rådighet slik at de kan lette den smerte myndighetene føler for dem.

Men med all respekt er vi til tross for dette nødt til å meddele disse gode myndigheter, at hadde det for oss ikke eksistert et guddommelig forbud, så ville vi ha vært blant de første blant undersåttene til å la oss vaksinere.

2

Det guddommelige forbudet er at Gud i denne tidsalder ønsker å vise menneskeheten et Himmelsk tegn på Sin barmhjertighet. Han talte til meg og sa: ”Du og de som er innenfor ditt hus fire vegger; de som ubetinget følger deg og er deg lydige, og som på grunn av sann gudfryktighet har blitt deg hengivne, de skal alle være trygge for pesten. Dette vil være et tegn fra Gud i endetiden slik at Han vil vise et skille mellom folk. Men de som ikke fullstendig følger deg, er ikke av deg. Vær ikke engstelig på grunn av dem”.

Dette er den guddommelige befalingen som gjør at verken jeg eller noen av de som bor innenfor mitt hus fire vegger, har noe behov for vaksinasjon. For slik som jeg har nevnt så har Gud, Som er Herren over himmelen og jorden, og Hvis kunnskap og kraft det bortenfor intet finnes, for lenge siden åpenbart meg at Han vil redde alle som bor innenfor dette hus fire vegger fra å dø av pest, gitt at han forlater alle stridende tanker og avgir troskapsløfte i oppriktighet, underkastelse og ydmykhet. Han må ikke være arrogant, sta, stolt, likegyldig innbilsk, eller selvdiggende overfor Guds befalinger og Hans utvalgte, og hans oppførsel bør være i samsvar med læren (min). Han har også fortalt meg at Qadian stort sett vil reddes fra en slik herjing av pesten, at folk dør som hunder, og blir gale som følge av sorg og forvirring. Og også at de fleste medlemmene fra denne menigheten, uansett hvor mange de er, vil være trygge fra pesten sammenlignet med motstanderne (mine). Imidlertid vil slike av mine tilhengere som ikke fullstendig holder sitt løfte eller som på grunn av noe skjult, som Gud omfatter i Sin kunnskap, kunne rammes av pesten. Men til slutt vil folk imponeres og erkjenne at Guds støtte er med disse mennesker, sett i forhold til andre og at Han har reddet dem gjennom spesiell barmhjertighet på et vis som det ikke finnes noe lignende eksempel på.

Enkelte uinnvidde personer vil bli skremt av å høre dette, andre vil le, noen vil kalle meg gal, og andre vil igjen lure på om det virkelig finnes en slik Gud Som kan sende ned Sin barmhjertighet uten å ty til fysiske virkemidler. Svaret på dette er nettopp at, ja, uten tvil finnes faktisk en slik mektig Gud, og hvis Han ikke var slik så ville de som er nær Ham ha avgått en levende død.

3

Fortsettelsen følger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

وإمامكم منكم