Svendsen, fakta og Google-søk

Når en tekst mistolkes eller misforstås er det ikke nødvendigvis teksten det er noe galt med. Det er mer sannsynlig at det er hos leseren problemet ligger. De som ikke forstår dette bør lese Chris Svendsens svarinnlegget mitt, som var et svar til Tumyr og Bergh.

Svendsens har tatt innlegget mitt ut av kontekst og framstilt det som noe det egentlig ikke var. Det positive jeg nevnte ifra Koranen var først og fremst ment som svar på Tumyrs feilaktige påstander.

Svendsen skriver at det ikke vites hvordan jeg stiller meg til de «negative tingene» i Koranen og Bukhari (samling av beretninger om Profeten Muhammads liv).

Med begrenset plass i et debattinnlegg foretrekkes det å holde seg til sak. Istedenfor å snakke om andre ting, valgte jeg å svare på innholdet i innleggene. Hadde Svendsen lest innlegget mitt nøyere, hadde han sett at blant påstandene til Tumyr, så var det faktisk et koranvers som han framstilte som «negativ ting i Koranen», og som jeg tok for meg i mitt innlegg.

Når det gjelder Bukhari og alt annet jeg ikke fikk presset inn i 2500 tegn inkludert mellomrom, så kan dét også googles.

Google-søk

Svendsen googlet jo Ahmadiyya i sitt forsøk på å umyndiggjøre tolkningen min. Men hvis han hadde googlet riktig, hadde han visst at de fleste muslimer nødvendigvis ikke er uenige med meg i forståelsen av det aktuelle verset. Svendsens kjappe Google-søk viser at det finnes mellom 10 og 20 millioner ahmadiyyamuslimer. Det vesentlige er, at til forskjeller fra andre muslimske retninger, finnes det enighet i Ahmadiyya-menigheten når det kommer til korantolkninger. Så selv om vi kalles en minoritet, er vi samlet sett en større enhet enn andre muslimske grupperinger.

Verden trenger ikke flere ikke-muslimer som forsøker å fremstille Koranen som en voldelig bok. Det vil i hvert fall ikke være nyttig i kampen mot ekstremisme.

Svendsen påstår: «Fakta er at Koranen hverken er perfekt eller ufeilbarlig». Jeg har ikke sagt det heller. Men jeg har i hvert fall, i motsetning til han, lagt fram argumenter som motbeviser hans påstand.

Verden har ikke behov for folk som blir fornærmet når en muslim også forsvarer sin religion. Ja, verden trenger mennesker som er i stand til å akseptere fakta, men fakta er noe som er bevist. Det Svendsen kaller fakta, har verken han eller andre bevist.

Verden trenger ikke flere ikke-muslimer som forsøker å fremstille Koranen som en voldelig bok. Det vil i hvert fall ikke være nyttig i kampen mot ekstremisme.

Mest av alt trenger verden folk som kan underbygge sine fredelige korantolkninger grundig. Det er med slike tiltak at verden slipper å frykte i det minste «10 til 20 millioner muslimer».