Nytt på nytt

Å ta skriftene til Mirza Ghulam Ahmad ut av kontekst og gi dem egne ‎overskrifter og innledninger er å leke Nytt på nytt. Hvordan føler disse muslimene når ekstreme islam-kritikere gjør det samme med Koranen?

Måten Ahmadiyya og dens grunnlegger kritiseres på har ikke endret seg på snart 130 år. ‎Nesten hver gang muslimer kritiserer Ahmadiyya eller den grunnlegger, kritiserer de ‎indirekte sin egen tro, altså Koranen eller de tidligere profetene. De unngår bevisst diskusjonen om ‎profetdømmet til Ahmad slik at de kan kritisere han som en vanlig person. ‎Sånn sett er det ingen forskjell mellom dem og ekstreme islamkritikere.

Grunnleggeren av ‎Ahmadiyya hevdet å være profet i Muhammads ﷺ ummah. Hans sannhet bør dermed testes ‎på samme vis som profetene før ham. Hvis noen bruker samme metode på Profeten ﷺ og ‎unngår å diskutere hvorvidt han var profet eller ikke, er det mye som kan latterliggjøres ved hans liv ‎og lære. Som for eksempel at han selv hadde opptil ni koner på en gang, mens andre helst bare skulle ha en. Eller at han ﷺ ikke lot muslimske kvinner gifte seg med Bokens folk, mens mennene fikk lov. Eller ‎at han ﷺ kalte alle som ikke trodde på ham kafir. Eller at boken han ﷺ kom med inneholdt ord som ‎زَنِيمٍ‎.‎

Alt dette og mye mer kan en ikke-muslim kritisere islam og Profeten Muhammad ‎ﷺ‎ for, hvis ‎samme metode anvendes som folk mot Ahmadiyya bruker mot Ahmad og ‎hans etterfølgere. ‎

Problemet er at de fleste av muslimene som kritiserer Ahmadiyya, mangler grunnleggende ‎kunnskaper om Koranen og hadithene, og vil derfor ikke diskutere dem da de mener de ikke er lærde. De vil kun diskutere bøkene til Ahmad, siden de var ‎‎«menneskeskrevet». Men kunnskap om Koranen og hadithene er nødvendig for å forstå hvorfor han ‎skrev slik han gjorde. Det er da man forstår at hans ord alltid var i henhold til Koranen, hadithene eller ‎andre hellige Skrifter.

Det er selvfølgelig viktig å være kritisk, men hvis man er muslim selv er det ikke særlig lurt å kritisere ‎Ahmadiyya for ting som islam generelt også kan kritiseres for. Slik gjør man bare sin tro en ‎bjørnetjeneste. ‎