Hva er islam?

Etter at lederartikkelen i Fædrelandsvennen 8. juni nevnte noe positivt om Koranen, har det blitt sendt inn et par innlegg med kritikk mot Koranen og islam som jeg føler det er viktig å svare på.

Først ut var Tumyr med sine «tall og fakta» om Koranen. Han hevdet til og med at ingen vers i Koranen befaler muslimer å være vennlige mot ikke-muslimer. Da har han oversett vers 60:9: «Allah forbyr dere ikke, hva angår dem som ikke har kjempet mot dere på grunn av religionen, og som ikke har drevet dere ut av deres hjem, at dere handler godt og er rettferdige mot dem, for Allah elsker visselig de rettferdige.»

«I sitt forsøk på å villede folk velger Tumyr bevisst å unnlate deler av oversettelsen på et vers som ikke tjener hans formål.»

Så hevder han at vi heller ikke finner ett ord om etikkens gyldne regel i Koranen. Det ser ut som Tumyr har glemt vers 41:35: «Og godt og ondt er ikke likt. Gjengjeld (da) det (onde) med det beste, så (plutselig vil du) se, at den som var din fiende, er blitt en varmhjertet venn.»

Koranen. (Wikimedia Commons)

I sitt forsøk på å villede folk velger Tumyr bevisst å unnlate deler av oversettelsen på et vers som ikke tjener hans formål. Ordene i kursiv er de han utelot, 47:5: «Når dere da (i regulær krig) møter de vantro, så hugg dem over halsen, og når dere så har fått makt over dem, så bind dem fast i bånd. Dernest (sett dem fri) enten som nåde eller mot løsepenger, inntil krigen avlegger sine byrder. Slik (skal det være). Og om Allah hadde villet, hadde Han Selv straffet dem, men (Han har villet) å prøve dere ved hverandre, og Han gjør ikke deres gjerninger til intet, som blir drept på Allahs vei.»

Verset gir åpenbart instrukser for krigssituasjon, der det nærmest er en dyd å gå for nakken da det forårsaker en umiddelbar død. Noe annet ville vært tortur. Dette er boken som kritiseres, som tar hensyn til fienden selv i krig der muslimene er offeret!

Tumyr sier at det er dette budet IS-soldatene og terroristene følger. Men IS-soldatene halshugger jo fanger. Koranverset sier man skal frigi fangene etter krigen. Og terroristene han knytter verset til, de dreper uskyldige mennesker, alle andre steder enn på slagmarken. Det er derfor de kalles terrorister.

Mot slutten skriver Tumyr at «martyrene» følger den islamske lære. Dette kan kun stemme hvis de leser Koranen slik Tumyr gjør.

«Fra en muslims ståsted er ikke islam summen av hva muslimer flest mener til enhver tid. Islam er, og vil være, den læren som kan utledes av Koranen og profeten Muhammads ﷺ tolkning av denne»

Det andre innlegget var av Asbjørn Bergh som hevdet at man finner oppfordringer til grov vold mot annerledestenkende i Koranen. Dette er feil og heller en grov anklage mot Koranen. Det er nok derfor Bergh ikke har funnet plass til ett eneste koranvers som beviser dette. Isteden siterer han noen som sier at islam er hva muslimene til enhver tid gjør den til. Da siterer jeg imamen i Nordens største moské: «Fra en muslims ståsted er ikke islam summen av hva muslimer flest mener til enhver tid. Islam er, og vil være, den læren som kan utledes av Koranen og profeten Muhammads ﷺ tolkning av denne».

En kortere versjon av teksten  har også blir publisert i fvn.no 24. juni 2017.