SIANs Anna Bråten og muslimenes reaksjon

Av Mahira Karimjournalist og samfunnsdebattant

Lørdag 15. juni holdt SIAN (Stopp islamisering av Norge) informasjonsstand på Strømsø torg i Drammen. Det var først rolig mellom SIAN og motdemonstrantene, deretter ble det kaos, skriver DT. Koranen ble kastet i bakken. Motdemonstrantene ropte og bannet i sinne. SIAN provoserte og motdemonstrantene lot seg provosere. Videoen delt av Drammens Tidende viser dette tydelig.

Selv om jeg ikke var til stedet selv, viser videoene på sosiale medier at både SIAN og motdemonstrantene kom dårlig ut av lørdagens kaos. Her er mine råd og oppfordring til både SIAN og motdemonstrantene.

Kjære Anna Bråten

Først SIAN. Kjære Anna Bråten. Du sier du kjenner til Koranen og har lest om profeten Muhammad sitt liv og lære. Videre stempler du muslimene som usiviliserte. Hvorfor gjør du det? Det hele eskalerte da politiet mente du hadde gått for langt og ba deg runde av. Du svarte med å kaste Koranen i bakken. Fortsatt stiller du spørsmålstegn ved hvorfor motdemonstrantene reagerer når du kaster Koranen.

Dine ord og handlinger samsvarer ikke. For hadde du virkelig lest og forstått Koranen og profeten Muhammads liv og lære, ville du aldri kastet Koranen. Du ville heller ikke ha kastet Koranen om du genuint ønsket en sivilisert samtale. Du skyter deg selv i foten og beviser det motsatte, at du verken kjenner til islam eller muslimer, eller ønsker en sivilisert samtale.

Islam fremmer verken hat, undertrykkelse eller urettferdighet. Tvert imot fremmer den fred og toleranse. I sin avskjedstale sier profeten Muhammad blant annet følgende: «Alle mennesker er Adams barn, og Adam var skapt av leire. En araber har ingen overlegenhet over en ikke-araber, og en ikke-araber har heller ingen overlegenhet over en araber, og heller har ikke de hvite noen preferanse over de mørke fargede …». Det var viktig for han å understreke likeverd og likestilling mellom raser, nasjoner og folk. Det finnes ikke noe viktigere eksempel på likestilling enn dette.

Videre er tvang ikkeeksiterende i islamsk lære; «Det finnes ingen tvang i religionen» Sura 2, vers 257. Ja, det finnes tvang i land der muslimer er majoritet, eller i familier der islam praktiseres. Men her skyldes ikke tvangen religionen, men kulturen deres. Det er på tide at vi klarer å skille mellom kultur og religion etter flere ti år med debatt om islam i Norge.

Du sier videre at muslimer ikke er siviliserte, at dette er et fritt og demokratisk land der du har friheten til å si «hva en pokker du vil». Dette sier du etter å ha kastet Koranen i bakken og får sterke reaksjoner fra motstandere. Jeg forsvarer ikke reaksjonen motdemonstrantene kom med, men hva forventet du?

Kjære Bråten, din rett på ytringsfrihet stopper der hatefulle ytringer begynner å ta form og andres religion eller livssyn krenkes. I straffeloven §135a første og annet ledd er dette tydelig: «å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse, eller ringeakt overfor noen på grunn av deres (a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, (b) religion eller livssyn, (c) homofile legning, leveform eller orientering og (d) nedsatte funksjonsevne.» Hatefulle ytringer kan straffes med bøter eller fengsel med opp til tre år.

På Strømsø torg fremmet du og resten av SIAN hat og hånet muslimenes religion og livssyn. Dette kommer tydelig fram i videoene som har spredt seg på nettet. Jeg er uenig i at muslimer ikke er siviliserte, men jeg kan være enig med deg i at dialogen mellom deg og motdemonstrantene ikke var sivilisert. Det utspilte seg til å bli en uheldig situasjon.

Men speilet speiler det den ser, Bråten. På lørdagen var det du og resten av SIAN som la premissene. Og de premissene var bygget på fordommer, hat og sinne.

Kjære motdemonstranter

Nå motdemonstrantene. Kjære motdemonstranter, selv om speilet speiler det den ser, bør en slik uheldig situasjon vært unngått. Vi vet at fordommer mot muslimer i Norge har økt. Vi vet at de nylige terrorangrepene har skapt frykt. Muslimske land som Saudi-Arabia og Iran har mislyktes i å representere islamske verdier. Det bør ikke komme som et sjokk at det derfor finnes folk som frykter islam og ikke klarer å skille mellom kultur, politikk og religion.

Ja, det var uforsvarlig av Bråten å kaste koranen, men reaksjonen til motdemonstrantene var nesten mer uforsvarlig. Som muslimer og representanter av islam i Norge, er det vår plikt at vi svarer fordommer slik profeten gjorde i over to tiår; med kjærlighet, toleranse og bruk av mykt språk. Vold er siste utvei, altså når deres liv er truet, noe som langt fra er tilfellet i Norge.

Vår hellige profet har sagt at «ingen av dere har tro til han til elsker for sin bror det han elsker for seg selv». Her refereres bror til brorskap som i menneskeheten. Altså er den gylne regelen i islam at man skal elske for menneskeheten det en elsker for seg selv.

Sinne og aggressiv holdning formidler alt annet enn forståelse, respekt og viljen til å bygge bruer. La oss ikke bekrefte fordommer som ikke stemmer.

Derfor er det ikke til vår fordel heller å kalle noen for «hore» eller vise langfingeren som flere av motdemonstrantene gjorde under demonstrasjonen på lørdag. Islam oppfordrer også til å forlate samlinger der profeten Muhammed eller Gud blir hånet inntil samtaleemne endres.

SIAN og deres motstandere har i utgangspunktet mye de er uenige i. Likevel var det mye til felles i oppførselen denne lørdagen, den var usivilisert, unødvendig og i høyeste grad uheldig. Vi kan alle enes om at vi nordmenn er heldige som får bo i et fritt, godt land med mange viktige fellesverdier. Men i motsetning fra lørdagens hendelser burde vi forsøke å føre en saklig samtale hvor vi ikke lar våre fordommer, vårt sinne og vår frustrasjon ta over. Til slutt ønsker vi alle egentlig det samme, vi ønsker fred i våre hjem.

Og Anna Bråthen – la oss ta en kaffe snart.

Innlegget ble først publisert i dt.no