Teologiske diskusjoner i avisenes debattsider

Av Yasir Fawzi

I sitt innlegg fra 24. juni i dt.no ramser Dag T. Elgvin opp en god del koranvers som han etterlyser forklaring på fra de islamske trossamfunnene i Drammen. Han skriver også at han spurte om dette også for et år siden (17. juli 2018), men har ikke fått noe svar. Vel, nå får han svar av meg.

Igjen.

Jeg vil begynne med å minne Dag T. Elvin om spørsmål jeg stilte han (15. desember 2015) etter å ha svart han på spørsmål han stilte imamene 7. desember 2015. For det har nemlig gått over tre år uten at jeg har fått noen svar fra han, selv om han har fortsatt å stille spørsmål om islam i Drammens Tidende. Denne holdningen er typisk for mange såkalte islamkritikere, at de hopper til nye spørsmål, eller ignorerer svarene og stiller de samme spørsmålene igjen.

Slike innlegg som det Elgvin skrev nylig kommer på trykk fra tid til annen i diverse lokalaviser. De bidrar ikke til annet enn å sette muslimer og islam i dårlig lys. Det er en feig metode, for det tar lite spalteplass å stille enn masse spørsmål med en hel del negative implikasjoner. Men å svare på de krever selvfølgelig mye mer plass.

Innlegget til Dag T. Elgvin i Drammens Tidende fra 24. juni

De som har sendt inn innlegg til aviser før vet at det er begrenset med hvor mange ord og tegn en kan ha i et debattinnlegg. I tillegg kan ikke avisene bare fortsette å gi spalteplass til tilsvar på slike innlegg, da debattsidene åpenbart ikke er egnet til slike detaljerte teologiske diskusjoner. Det blir uansett for mye å forvente at en skal klare å presse sammen en kort forklaring på hvert enkelt koranvers som det henvises til, i ett debattinnlegg.  

Dessuten lurer jeg på om man hadde frikjent Koranen og islam for de handlingene ekstreme muslimer begår, om man hadde fått forklaringen på alle koranversene?

Ville man ha godtatt at det er ekstremistene som har bommet i sin tolkning og at vi andre fredelige muslimer har tolket riktig og at vi er de sanne muslimene?

Islam betyr blant annet fred og må derfor leses og tolkes med «fredens» briller

Jeg overser ikke at mange muslimer misbruker islam, men jeg kan heller ikke stå til ansvar for eller forsvare deres handlinger eller tolkninger. Men som imam kan jeg i det minste påstå at det kun er fredelige tolkninger av Koranen som kan være de rette tolkningene, fordi islam betyr blant annet fred og må derfor leses og tolkes med «fredens» briller.

Muslimer for fred

En muslim betyr blant annet en som gir trygghet til andre mennesker, både med sin tunge og sine hender. Om en er ærlig i sin søken etter fredelige muslimer, så finnes det en slik gruppe i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, som med sin 130 års eksistens virkelig har bevist at de lever opp til Profetens Muhammads ﷺ definisjon av å være muslim. Dette «på tross av at» vi tror på hele Koranen og at ingen koranvers opphever hverandre. Og vi mener fortsatt at det ikke er motsetning mellom det å være en lojal og lydig borger i Norge og det å være en sterk troende muslim.  

En annen versjon av innlegget ble opprinnelig publisert i dt.no