Samme Gud

I Fvn. 9. desember reagerer Torolf Bj Haug på at Akmal Ali mener jøder, kristne og muslimer henvender seg til den samme Gud. Haug påstår at til forskjell for kristendommen har islams Gud ingen sønn.

Islam mener Jesus er Guds sønn akkurat slik Jesus selv mente han var det i Johannes 10:29-36. Jødene sa de kastet stein på Jesus fordi de mente han gjorde gudsbespottelse da han gjorde seg selv til Gud. Istedenfor å la seg bli steinet ved å innrømme at han er Gud, refererte Jesus til deres egen lov hvor andre også hadde blitt kalt for guder. Så forklarte han at de som Guds ord kom til ble av loven kalt guder. På samme måte mener Jesus og muslimer at han var Gud.

Videre sier Haug at navnet på muslimenes Gud er Allah, som om det er noe forskjellig fra kristnes Gud. Kristne arabere bruker og har brukt navnet Allah til og med før islams advent.

Så sier Haug at kristne bekjenner seg til en treenig Gud og at det er slik står tydelig i bibelen hos Johannes. Jeg skjønner ikke helt hva han mener med ordet tydelig, for jeg finner verken ordene treenighet eller bibel nevnt noen sted bibelen…

Det er mye annet som kan kritiseres i innlegget til Haug, men i en tid som dette ønsker jeg ikke å kritisere kristne dogmer, med mindre kristne først kritiserer islam, for slik kritikk vil mest sannsynlig bare skape avstander.

Saken er ikke så vanskelig. Muslimer tilber den samme Gud Moses og Jesus tilba, og derfor henvender de seg til den samme Gud. Vil Haug si at jødene heller ikke har den samme Gud, siden de heller ikke tror på treenigheten?

Den store forskjellen er bare at muslimer i likhet med noen kristne ikke tror Jesus var Gud. En av grunnene til det er at Jesus aldri har sagt at han er Gud. 

Sist redigert fredag, 15 januar 2016 00:34