Regelmessig fordømmelse fra Ahmadiyya

I redaksjonens leder 18.04 oppfordres norske moskeer til å ta avstand fra vold og ekstreme tolkninger av Koranen. Ahmadiyya-muslimenes ledere har helt siden grunnleggelsen i 1889 vært meget tydelige hva angår vold og ekstreme tolkninger av Koranen.

Ahmadiyya har for eksempel alltid ment at Koranen kun maner til tålmodighet i møte med blasfemi, og at det ikke er foreskrevet noe straff for det, annet enn den Gud eventuelt vil gi.

Som imam for Ahmadiyya-menigheten har jeg ved flere anledninger sagt i media at islam ikke lærer straff for blasfemi. Se f. eks mitt innlegg «Blasfemi i Islam» i Fvn. 7.11.14, hvor jeg beviser fra Koranen at det ikke skal straffes. I tillegg til det pleier jeg å ha stand på Markens og andre steder på Sørlandet opptil flere ganger i uken, hvor jeg fordømmer all ekstrem lære som har sneket seg inn i islam. Til og med da kalifen av Ahmadiyya, Mirza Tahir Ahmad besøkte Kristiansand ble han sitert følgende i Fvn. 25. september 1989: «Jeg har fordømt dødsdommen over den britiske forfatteren Salman Rushdie – intet i islams lære tilsier at han skal drepes i Guds navn».

Etter skandalen med Nehmat Ali Shah foreslo den pakistanske ambassadøren, som representerer landet med kanskje den mest omstridte blasfemiloven, å overvåke moskeer. Her har også nettopp Ahmadiyya-menighetens kalif, Mirza Masroor Ahmad, vært henne i forkjøpet og lenge sagt at moskeen bør overvåkes. Våre moskeer er åpne for alle. Vi har ikke noe å skjule.

Så er det et ønske om at religiøse ledere arbeider for å kombinere islam med demokratiske verdier. Dette er bra, men islam hevder å være en religion for hele verden. Alle land har ikke demokrati. Derfor er Koranens lære at man skal adlyde myndighetene, uavhengig av styreform. Muslimene er altså pålagt i Koranen å følge landets lover. Så lenge det er religionsfrihet, er det er altså ingen motsetning mellom det å være en god muslim og en lojal norsk statsborger. Dette er nedfelt i koranvers 4:60. Profeten skal ha sagt at kjærlighet til landet er en del av troen. Grunnleggeren til Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), har i flere av hans skrifter anmodet muslimene i Britisk India å legge vekke tanker om deres falske jihad og adlyde det britiske styret som ga dem religionsfrihet.

Offisiell norsk utdanning av religiøse ledere har sikkert sine fordeler. Men hvis teologien baseres på «lærde» som står for steining og dødsstraff for homofili, frafall og blasfemi, så hjelper det ikke mye at norske imamer også læres vestlige verdier. 

Første gang publisert i Fædrelandsvennen: http://www.fvn.no/mening/debatt/Koranens-lare-er-at-man-skal-adlyde-myndighetene-3001149.html

Sist redigert onsdag, 27 april 2016 20:29