Mullaher hyller Mirza Ghulam Ahmad

Denne videoen beviser at Mirza Ghulam Ahmad oppfyller kravet i koranvers 10:17: "... Men jeg har allerede levd en menneskealder blant dere før dette. Vil dere da ikke forstå?"

https://www.youtube.com/watch?v=cA3NAlzFXDs

Mirza Ghulam Ahmads tidligere liv var velkjent for motstanderne. Han var kjent for sin høye moral og sanndruhet. Derfor var det umulig at han, som aldri sa noe usant i rent menneskelige forhold, plutselig skulle begynne å si noe usant om Gud.

Er det ikke underlig at på tross av all hatet de pakistanske mullahene har for Ahmadiyya og dens grunnlegger, klarer de allikevel ikke å la være hylle ham?

Videoen har engelsk undertekst også.

Sist redigert mandag, 11 april 2016 20:18