Hvorfor moské?

Etter en del debatt på onsdag (2.10.13) om moskétårn, bønnerop på høyttalere og undertrykking av kristne i muslimske land, føler jeg behovet for å si det Ahmadiyya-menigheten står for mer klart og tydelig.

Jeg har full forståelse for at FrP og Demokratene blir bekymret for slike bygg, etter alt de ser som skjer i dagens såkalte muslimske land. Jeg er sikker på at alle partier er glade i Norge og vil landets beste. Hadde FrP og Demokratene visst hva slags verdier ahmadiyyamuslimene har, ville de kanskje til og med ha støttet oss.

Kuppel og tårn eller minaret er ikke det aller viktigste for oss, og blir trolig det siste vi kommer til å bruke innsamlingspengene på, når vi forhåpentligvis får på plass en moské. Men det alle kan være trygge på er at selv om flertallet av befolkningen rundt moskeen hadde blitt muslimer og vi hadde fått lov til å ha bønnerop på høyttalere, så ville vi allikevel ikke ha hatt det, siden det blant annet er forstyrrende for små barn. Dessuten er det ingen moskéer i landet som har slik tillatelse, og jeg skjønner ikke hvorfor dette argumentet alltid blir satt fram av moskémotstanderne. Og det at Ola Nordmann ikke får bestemme farge og fasong på taksteinene er lite relevant i denne saken. En moské sin sak skal sammenlignes med andre bedehus. Ikke vanlige hus.

Det er trist at flere, kanskje de aller fleste såkalte muslimske land, ikke tillater kristne eller andre trossamfunn å bygge sine bedehus. Ahmadiyyamuslimer får heller ikke lov til å samles i flere muslimske land. Våre moskéer blir ofte utsatt gjentatte angrep. I Pakistan har vi mindre rettigheter enn kristne til og med. Det har i det siste vært angrep på kirkebygg i Pakistan. Dette er et problem vi ikke kan gjøre noe særlig med. Tre år tidligere mistet nesten hundre ahmadiyyamuslimer livet sitt i to terrorangrep mot våre moskéer i Pakistan. De som kaller seg muslimer og gjør slike gjerninger har visst ikke lest Koranen nøye nok, som er tydelig på at klostre, kirker, synagoger og (tilslutt) moskéer skal beskyttes. Se Koranen 22:40-41.

Muslimer som angriper kristne bør også huske at det nettopp var en kristen konge som var den første som noensinne ga undertrykkede muslimene asyl.

Islam betyr fred. Enhver lære som skaper ufred kan ikke være sann islamsk lære. Muslim betyr en som gir fred. Enhver person som skaper ufred bør helst ikke kalle seg muslim. Det at en moské kan skape radikale og ekstreme miljøer er noe som ikke gjelder for ahmadiyyamuslimer. Har man noen gang lest eller hørt at en ahmadiyyamuslim noensinne har hatt noe som helst å gjøre med terrorisme? Har en ahmadiyyamuslim noen gang svart vold med vold? Vi er den eldste muslimske menigheten her i Norge. Og vi lærer våre medlemmer å være lovlydige borgere fordi Koranen sier at vi må være det. Er det lover som strider med våre grunnleggende religiøse lover, så må vi bare flytte til et annet land. Vi har uansett ingen rett til å gjøre opprør.

Hvis en moské er et sted hvor det oppfordres til vold og terror, så bør den faktisk rives ned. Profeten Muhammad ga selv ordre om å rive ned en moské på hans tid som var blitt tilholdssted for folk som var til skade for samfunnet. Koranen sier at moskéer bør bygges på grunnlag av rettferdighet, og det bør være et sted hvor mennesker kan rense seg i åndelig forstand.

Vår moské vil være åpen for alle som ønsker å be til Gud. Ikke fordi det er en regel vi selv har laget, men fordi profeten Muhammad tilbød kristne å be i sin moské da de, etter en debatt med ham, ønsket å gå ut av moskéen for å utføre sin bønn.

Sist redigert søndag, 15 november 2015 13:40