Hvordan skjelne mellom en sann og falsk profet?

Selv om Koranen er tydelig med flere vers, på at det kan komme flere profeter, og versene i surah Jumuah er klare på at en profet skal komme, som vil ha persisk eller ikke-arabisk opphav, og til tross for at Mirza Ghulam Ahmad har gjenopplivet denne læren, som hadde blitt og fortsatt blir oversett av mange lærde. Til tross for alt dette, kan folk mene at dette ikke er et direkte bevis på Mirza Ghulam Ahmads sannhet. Derfor skal jeg nå forsøke å legge frem en del kriterier fra Koranen for å skjelne mellom sanne og falske profeter.  

Et av kriteriene nevnt i Koranen for en sann profet er at Gud selv vil være dommeren. Altså at Gud ‎selv vil ta seg av mannen hvis han er falsk. Gud sier i Koranen:‎

‎69:45  Og dersom han [Muhammad] hadde oppdiktet (og tilskrevet) Oss noen utsagn,‎

‎69:46  ville Vi visselig ha grepet ham ved høyre hånd,‎

‎69:47  og så ha skåret over hans hjertepulsåre.‎

‎69:48  Og det er ikke en eneste av dere som kunne ha beskyttet ham.‎

Bibelen, Det gamle testamentet har også det samme kriteriet for falske profeter:‎

‎«Men våger en profet å tale i mitt navn, med ord ‎som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i ‎andre ‎guders navn, da skal den profeten dø.» (5. Mos. ‎‎18,20)‎

Muhammad ‎ levde i 23 år etter at han offentliggjorde sin første åpenbaring. Han fortsatte ‎å fortelle om sine åpenbaringer 23 år. Han ble forsøkt drept flere ganger, men døde tilslutt en ‎naturlig død, etter at han hadde fullført sin misjon. Andre falske profeter på hans tid og etter ‎ham ble alle drept. ‎

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad skrev ned flere av sine mottatte åpenbaringen i sin første ‎publiserte bok Brahine Ahmadiyya i 1880. Etter det fortsatte han å fortelle om sine ‎åpenbaringer, fram til sin død i 1908. Ved hans død hadde cirka 400 000 mennesker ‎konvertert til Ahmadiyya-islam. Hvordan kan la Gud dette skje, når han sier i Koranen at hvis ‎Muhammad ‎‎, som var hans elskede tjener, tilskrev ham noen løgner så hadde han ‎skåret av ham hans pulsåre.  Hvis noe slikt hadde vært straffen til Muhammad ‎‎, hvem er ‎Mirza Ghulam Ahmad da?‎

Sist redigert mandag, 11 april 2016 13:27