Hva det har med islam å gjøre

Hans Reite har et innlegg i Fædrelandsvennen 11.1 som minner mer om en objektiv bokomtale.Han skriver at da Muhammad døde, hadde han «med sverdet si makt lagt heile Den arabiske halvøya under islam.» Reite skriver også at Medina-islam står for trussel, terror, undertrykkjing og vold. 

Dette er helt feil. Hvis vi skal tro Storhaugs idé om den såkalte Medina-islam, så er det viktig å merke seg at verset som sier at det ikke er tvang i religionen, er faktisk åpenbart i Medina. Altså i den såkalte krigerske perioden.

Hvis ikke dette er nok, finnes det også et brev diktert i år 6 ut i Medina-perioden. Dette brevet henvender seg til jødene i Khaybar. De blir i dette invitert til islam. Det utrykkes eksplisitt i brevet at hvis de velger å ikke tro er dette også greit. Dette gjøres nettopp med referanse til verset om at det ikke er tvang i religionen.

Reite ønsker også å knytte opp handlingene til grupper som IS med Profeten Muhammad. Jeg og mange andre muslimer er lei av å påpeke at vår religion ikke har noe å gjøre med dem. Men nå skal jeg «innrømme» hva islam faktisk har å gjøre med slike folk.  

Islam hevder å være en komplett religion. Derfor advarer den verden mot de framtidige kriser. Det har den i hvert fall gjort tydelig i tilfellet med IS.

For 1400 år siden profeterte Profeten at «…det ikke vil bli noe igjen av islam, unntagen dens navn. Og det vil ikke være noe igjen av ‎Koranen, unntagen dens skrift. Deres moskeer vil være fylte, men tomme for rettledning…». Hvor sant er ikke dette når vi studerer dagens muslimer?

Så beskriver Profeten videre grupper som IS, at de vil forsøke å kidnappe religionen. I denne nedgangstiden vil det dukke opp «en gruppe unge mennesker som vil være dumme og ha en umoden tankegang.» De kommer til å tale vakkert, men vil begå de verste handlinger. De vil kalle folk til Koranen, men egentlig ikke ha noe å gjøre med det. Videre sa Profeten at de vil være «de verste skapninger».

Og som om ikke det var tydelig nok, beskriver Profeten i en annen hadith at de vil ha langt hår og svarte flagg. Deres «hjerter vil være harde som jern», og de vil være venner av en stat (Ashab ul Dawla). Merk at ordet Dawla er det samme som er blitt brukt i Daesh (Islams stat i Irak og Syria). Hadithen sier videre at de kommer til å bryte avtaler, ikke tale sant, og ha navn som minner om deres byer, som f. eks. Abu Bakr al Baghdadi, «kalifen» i IS.

Profetiene til Muhammad er også en viktig grunn til at så mange mennesker i verden anerkjenner ham som profet. 

Dette innlegget ble først trykket i Fædrelandsvennen 13.01.16

http://www.fvn.no/mening/debatt/Hva-det-har-med-islam-a-gjore-2950679.html

Sist redigert onsdag, 13 januar 2016 13:49