Har Kristus også opphevet det Åttende bud?

 

 

 

 

Dagen trykket et debattinnlegg av Greta Aune Jotun (12.06.15), hvor hun prøver å fortelle leserne hva den opprinnelige islam er. Aune Jotuns metoder er typiske for mange av debattantene i Dagen, nemlig å komme med masse unødvendige fakta for å virke kunnskapsrik, og så prøve å samsvare terroristenes handlinger i dag med islams lære.

Det henvises ikke til noen primærkilder. Veldig ofte siteres det fra en koranoversettelse, men også der er konteksten alltid utelatt, slik at oversettelsen av koranverset kan misbrukes for å støtte deres argumenter.

Slik er det når det er ytringsfrihet. Men Dagen skal ha for at de også trykker muslimenes svar på anklager mot islam. Men det avisen kunne vært litt mer forsiktig med, var å passe på hvilke illustrasjonsbilder de velger til debattinnleggene. I tilfellet med Aune Jotuns innlegg har Dagen vært svært uforsiktige. Aune Jotuns skriver om sunni- og shiamuslimer, og om diverse ekstreme organisasjoner. Videre skriver hun om deres jihadtolkning, og forestillingen om hvordan Mahdi og Messias sin komme er ventet blant disse muslimene. Men det kjipe er at Dagen har valgt å bruke ahmadiyyamuslimenes moské, «de vantros tempel», som illustrasjonsbilde for Aune Jotuns debattinnlegg.  Dette er meget uheldig med tanke på at det kan føre til at de som ikke vet hva Ahmaddiyya står for, vil tro at alt det Aune Jotun skriver også er akseptert av Ahmadiyya.

Ahmadiyya på sin side er sterk kritisk til alle disse dogmene til de andre muslimene. Faktisk har ahmadiyyamuslimer i 126 år, skrevet utallige skrifter imot slike ideer som råder blant de andre muslimene.

Ahmadiyya står ikke slik jihad der betydningen er å kjempe for å tvangskonvertere ikke-muslimer og erobre landområder. Ei heller tror de at Muhammad eller i hvert fall hans fire første kalifer noen gang tvangskonverterte noen, eller kjempet en urettferdig krig.

Ahmadiyyamuslimer tror på, og prøver å følge etter alle vers i Koranen. De forkaster ideen at nyere koranvers annullerer de eldre.

Ahmadiyyamuslimer tror ikke på straff for frafall. Vi har lenge utfordret folk til å motbevise dette fra Koranen.

Ahmadiyyamuslimer er faktisk undertrykt i de stedene Aune Jotun nevner hvor folk jubler etter drap på ikke-muslimer. Ahmadiyyamuslimenes motto er «Kjærlighet for alle, ikke hat mot noen». Vi sørger over tap av uskyldige menneskelig, og er alltid først ute for å fordømme slike handlinger, spesielt hvis gjerningsmannen betegnes som en med muslimsk bakgrunn.

Ahmadiyya har en helt annen forestilling av den kommende Messias og Mahdi, og er derfor naturligvis sterk kritisk til andre muslimers forestillinger angående disse skikkelsene. Ahmadiyya mener at den kommende Mahdi og Messias er én og samme person, i form av deres grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad(1835-1908). Muhammad ble tvunget til å gjøre jihad i form av noen forsvarskriger eller rettferdige kriger. Men i Muhammads andre komme, skulle ikke Ahmad trenge å kjempe denne form for jihad engang. Islam er ikke lenger truet av sverdet. Nå blir islam bare angrepet med pennen, slik som i Aune Jotuns innlegg. Derfor prøver jeg, som ahmadiyyamuslim, å følge Ahmads eksempel ved å svare på noen av anklagene hun retter mot det mennesket Ahmad elsket høyst i denne verden.

Aller først misbruker Aune Jotun et koranvers for må implisere at Muhammad pleide å skape blodbad for å ta til seg fanger. Fakta er at verset sier at det er feil å ta til seg fanger uten grunn. Den eneste gangen det er lov, er i krigstilfeller. Ikke enhver krig, men etter svært blodige kriger. Dette er selvfølgelig ingen tillatelse til krig uten grunn.

Det er en grov løgn at Muhammad beordret henrettelsen av mennene i Banu Quraiza, som var skyldige i landssvik. Skal slike løgn bringe noen nærmere Kristus. Har forfatteren selv tro på Kristus? Eller har Kristus også opphevet det Åttende bud?

De skyldige blant Banu Quraiza var faktisk så «uheldige» at de fikk valget om å velge sin dommer, etter det åpenbare høyforræderiet. De trodde de var smarte da de valgte sin gamle venn Saad bin Muadh som dommer. Han dømte dem etter Moseloven, slik høyforræderi er beskrevet der: mennene dømmes til døden; deres eiendommer skal deles mellom seierherrene; deres kvinner og barn skal gjøres til slaver.

Muhammad stjal ikke fra de kristne eller jødiske skriftene. Han var analfabet. Han kunne ikke lese arabisk engang. Hvordan skulle han lese et annet språk? Koranen er en direkte åpenbaring fra Gud, og beviset på det er at det retter opp de åpenbare feilene i historiene som også nevnes i bibelen. Dette kan leserne selv teste ut ved å sammenligne beretningene om f. eks. Abraham, Ismael og Isak, og Josefs drøm, nevnt i Koranen og Skapelsen. 

Kjære Greta, det er Jesus som æres som om han var Gud. Dette bryter med den eneste sanne Gud, JHVH, Skaperen, sitt Første bud. Jeg har forståelse for at du hater Muhammad og islam, men hvorfor gir du slipp på enhver for rettferdighet?

«…ikke la fiendskap mot noen forlede dere til overtredelse. Vær rettferdige!...» (Koranen 5:9)