Første gang publisert i DagensDebatt.no mandag 16. mai 2016.

(Det er viktig å presisere at vi har dyp respekt for Profeten Isa (Jesus). Den Jesus som presenteres i teksten er kun slik han blir framstilt i bibelen, eller i den vanlige kristne tro, og er ikke noe vi nødvendigvis tror på. Som ahmadi-muslimer mener vi Koranen har frikjent Jesus fra enhver anklage som har blitt rettet mot ham tidligere.)

I Dagens leder 12. mai, insisterer Selbekk at arket med sammenligningen av Muhammad og Jesus, som ble delt ut på en kristen skole, er fakta. I Vårt land 14. mai venter han også at «noen skal påvise faktafeil om ham.»

Arket som ble delt ut på en Danielsen skole, hvor Jesus sammenliknes med Muhammad ﷺ, har skapt reaksjoner. I arket opphøyes Jesus, mens Muhammad ﷺ settes i dårlig lys. Vebjørn Selbekk sa til VG 3. mai: "Det er ingenting i dette skrivet som ikke stemmer" og at han synes det er en god måte å skille Jesus og Muhammed på.

Kristne som Selbekk vet at muslimer ikke kritiserer Jesus slik de selv kritiserer Muhammad ﷺ. Det er fordi Jesus anses som en stor profet i islam. Kristne har lenge misbrukt dette "handicapet" som muslimene har, til å kritisere Muhammad ﷺ fritt.

Kristne som kritiserer islam kaster stein i glasshus. De glemmer at Jesus sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen…». Datidens jøder var i hvert fall såpass ærlige at de gikk stille vekk(Johannes 8,9). La oss se hva dagens kristne gjør.

Framstillingen av Jesus i bibelen er ikke noe å være stolt av. Hvis kristne i ytringsfrihetens navn fortsetter å si stygge ting om Muhammad ﷺ, bør de vite at muslimer også kan svare med samme mynt.

Danielsen-skolen, en kristen privatskole, hvor en lærer har delt ut et skriv som sammenligner Jesus og Muhammad, har fått mange til å reagere. Slike sammenlikninger er kanskje sjeldent å finne i skolen men er svært vanlige i kristne miljøer i Norge. Mange kristne liker å sammenligne disse to personlighetene i sitt forsøk på å vise at Jesus er bedre enn Muhammad. Jesus, som de ser på som Gud, sammenlikner de altså med mennesket Muhammad.

I redaksjonens leder 18.04 oppfordres norske moskeer til å ta avstand fra vold og ekstreme tolkninger av Koranen. Ahmadiyya-muslimenes ledere har helt siden grunnleggelsen i 1889 vært meget tydelige hva angår vold og ekstreme tolkninger av Koranen.

Ahmadiyya har for eksempel alltid ment at Koranen kun maner til tålmodighet i møte med blasfemi, og at det ikke er foreskrevet noe straff for det, annet enn den Gud eventuelt vil gi.

Selv om Koranen er tydelig med flere vers, på at det kan komme flere profeter, og versene i surah Jumuah er klare på at en profet skal komme, som vil ha persisk eller ikke-arabisk opphav, og til tross for at Mirza Ghulam Ahmad har gjenopplivet denne læren, som hadde blitt og fortsatt blir oversett av mange lærde. Til tross for alt dette, kan folk mene at dette ikke er et direkte bevis på Mirza Ghulam Ahmads sannhet. Derfor skal jeg nå forsøke å legge frem en del kriterier fra Koranen for å skjelne mellom sanne og falske profeter.  

Et av kriteriene nevnt i Koranen for en sann profet er at Gud selv vil være dommeren. Altså at Gud ‎selv vil ta seg av mannen hvis han er falsk. Gud sier i Koranen:‎

‎69:45  Og dersom han [Muhammad] hadde oppdiktet (og tilskrevet) Oss noen utsagn,‎

‎69:46  ville Vi visselig ha grepet ham ved høyre hånd,‎

‎69:47  og så ha skåret over hans hjertepulsåre.‎

‎69:48  Og det er ikke en eneste av dere som kunne ha beskyttet ham.‎

Bibelen, Det gamle testamentet har også det samme kriteriet for falske profeter:‎

‎«Men våger en profet å tale i mitt navn, med ord ‎som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i ‎andre ‎guders navn, da skal den profeten dø.» (5. Mos. ‎‎18,20)‎

Muhammad ‎ levde i 23 år etter at han offentliggjorde sin første åpenbaring. Han fortsatte ‎å fortelle om sine åpenbaringer 23 år. Han ble forsøkt drept flere ganger, men døde tilslutt en ‎naturlig død, etter at han hadde fullført sin misjon. Andre falske profeter på hans tid og etter ‎ham ble alle drept. ‎

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad skrev ned flere av sine mottatte åpenbaringen i sin første ‎publiserte bok Brahine Ahmadiyya i 1880. Etter det fortsatte han å fortelle om sine ‎åpenbaringer, fram til sin død i 1908. Ved hans død hadde cirka 400 000 mennesker ‎konvertert til Ahmadiyya-islam. Hvordan kan la Gud dette skje, når han sier i Koranen at hvis ‎Muhammad ‎‎, som var hans elskede tjener, tilskrev ham noen løgner så hadde han ‎skåret av ham hans pulsåre.  Hvis noe slikt hadde vært straffen til Muhammad ‎‎, hvem er ‎Mirza Ghulam Ahmad da?‎

Denne videoen beviser at Mirza Ghulam Ahmad oppfyller kravet i koranvers 10:17: "... Men jeg har allerede levd en menneskealder blant dere før dette. Vil dere da ikke forstå?"

https://www.youtube.com/watch?v=cA3NAlzFXDs

Mirza Ghulam Ahmads tidligere liv var velkjent for motstanderne. Han var kjent for sin høye moral og sanndruhet. Derfor var det umulig at han, som aldri sa noe usant i rent menneskelige forhold, plutselig skulle begynne å si noe usant om Gud.

Er det ikke underlig at på tross av all hatet de pakistanske mullahene har for Ahmadiyya og dens grunnlegger, klarer de allikevel ikke å la være hylle ham?

Videoen har engelsk undertekst også.

Aishas ekteskap med Muhammad

Aisha var Profetens ﷺ tredje kone. Hun var datteren til Abu Bakr og hans kone Zaynab. Profeten ﷺ har blitt kritisert for mye forskjellig opp gjennom årene, som for eksempel ekteskapene hans, men det er rart ingen islamkritiker har kritisert alderen til hans kone Aisha før 1905.

Muslimene og verden forøvrig er i en dyp krise. Urett og umoral florerer. Noen har forstått at tiden er moden for en profet som kan lede menneskene til en bedre tilstand enn dette. Andre mener at det ikke lenger er mulig for en profet å komme. Koranen sier en god del om temaet. Den er også den mest autorative kilde til forståelse om hva islam egentlig lærer:

”Og hvis dere er uenige om noe så henvis det til Allah og (Hans) sendebud, hvis dere tror på Allah og Dommens Dag. Dette er det beste og mest passende”. (4:59)

Jeg forstår ikke helt tankegangen til visse muslimer. Tilsynelatende så virker de veldig fredelige. De står for alle verdiene alle andre fredelige mennesker står for. De snakker om religionsfrihet og sameksistens. Og de fordømmer urett. Men når det kommer til ahmadiyyamuslimene så er holdningen helt annerledes. Det er som om de blir helt andre personer. De samme personene som med rette kritiserer Trumps holdninger mot muslimer, har ikke noe imot verre handlinger mot ahmadiyyamuslimer i for eksempel Pakistan. Dette er i deres hode liksom rettferdig fordi disse "qadiyaniene" har gjort noe så grusomt som å tro på en annen profet etter Muhammad.

Hans Reite har et innlegg i Fædrelandsvennen 11.1 som minner mer om en objektiv bokomtale.Han skriver at da Muhammad døde, hadde han «med sverdet si makt lagt heile Den arabiske halvøya under islam.» Reite skriver også at Medina-islam står for trussel, terror, undertrykkjing og vold. 

I Fvn. 9. desember reagerer Torolf Bj Haug på at Akmal Ali mener jøder, kristne og muslimer henvender seg til den samme Gud. Haug påstår at til forskjell for kristendommen har islams Gud ingen sønn.

I Drammens Tidende 7. desember stiller Dag T. Elgvin noen spørsmål angående det som virker motsigende for han i Koranen.

Jeg vil begynne med å legge frem noen tommelregler som vil gjøre det enklere å forstå Koranen.